Świadomy obywatel: akcje / przedsięwzięcia animujące społeczności lokalne

Przyznajemy granty. Sięgnij po wsparcie finansowe na swój pomysł
W ramach projektu Busol@ przewidujemy wsparcie finansowe dla 20 inicjatyw mających na celu poprawę jakości funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego, zachęcanie do zrzeszania się, brania odpowiedzialności za swoją Małą i Dużą Ojczyznę oraz promowanie patriotyzmu. Maksymalny poziom wsparcia to 4000zł.
Czytaj więcej
Chcemy, aby Busol@ stała się narzędziem, które uruchamia ciekawe inicjatywy obywatelskie.