Świadomy obywatel: akcje / przedsięwzięcia animujące społeczności lokalne

Akcje i przedsięwzięcia 2020
W ramach naszego projektu został zrealizowany i opracowany a także sfinansowany plan animowania społeczności lokalnych w całej Polsce. Plan zakładał przeprowadzenie  drobnych akcji i przedsięwzięć, które realizowane były przez tamtejszych członków danej społeczności, Busol@ pilotowała przebieg tych zadań, zachęcają  grupy nieformalne, stowarzyszenia coraz fundacje do współpracy. Każda inicjatywa realizowana była we współpracy personelu naszego projektu i lidera/liderów inicjatyw zgłaszanych pod adresem naszej Fundacji. Wszystkie podjęte działania nawiązywały i były zgodne z założeniami projektu, oscylowały wokół takich celów jak: zwiększanie świadomości społecznej dotyczącej łamania norm życia społecznego lub promowanie umiejętności radzenia sobie z zrachowaniami o charakterze przestępczym czy uwrażliwianie społeczeństwa na wartość postaw obywatelskich i patriotycznych.).
Przyznajemy granty. Sięgnij po wsparcie finansowe na swój pomysł
W ramach projektu Busol@ przewidujemy wsparcie finansowe dla 20 inicjatyw mających na celu poprawę jakości funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego, zachęcanie do zrzeszania się, brania odpowiedzialności za swoją Małą i Dużą Ojczyznę oraz promowanie patriotyzmu. Maksymalny poziom wsparcia to 4000zł.
Czytaj więcej
Chcemy, aby Busol@ stała się narzędziem, które uruchamia ciekawe inicjatywy obywatelskie.