Świadomy obywatel: akcje / przedsięwzięcia animujące społeczności lokalne

Czytaj więcej
Chcemy, aby Busol@ stała się narzędziem, które uruchamia ciekawe inicjatywy obywatelskie.