Konferencje 2020

07.12.2020 "Nikt mnie nie rozumie… Rzecz o relacjach w małżeństwie",
W poniedziałek 7 grudnia odbyła się konferencja, której tematem były szeroko pojęte relacje w małżeństwie. Prowadzący Ela Cwynar - Budzyńska oraz Tomasz Bagiński przedstawili różne aspekty tworzenia dobrej komunikacji. Uczestnicy poznali naukową receptę na udany związek oraz poznali czynniki, które wpływają na podtrzymywanie dobrej partnerskiej relacji. Warto podkreślić, główne zdanie klucze, które zostały wypowiedziane. Są to miedzy innymi stwierdzenia, że ludzie będący w związku poddawani są na co dzień próbom, od których zależy, czy pozostaną razem, czy też się rozejdą. Ludzie się zmieniają, a zatem i relacja między nimi może się zmieniać, jeśli nie “aktualizują” relacji, mogą sobie nie poradzić z niezbędną ewolucją, napięciami, konfliktami Taki uniwersalny sposób na pracę w relacji istnieje, choć wymaga wysiłku i zaangażowania obu stron. To DIALOG. Właśnie do podejmowania wciąż dialogu zachęcali prowadzący poniedziałkowej konferencji.
Konferencja online: Wspieranie rodziców i nauczycieli w chronieniu dzieci i młodzieży przed zagrożeniami współczesnego świata, Stalowa Wola - 12.11.2020r.
Konferencja dotyczyła współpracy nauczycieli i rodziców w zakresie chronienia dzieci i młodzieży przed zagrożeniami współczesnego świata. Cenny rad i uwag udzielała mgr Marzena Łata, dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Stalowej Woli, pedagog, logopeda, coach, trener szkoły dla rodziców. Posiadająca certyfikat Szkoły Mediatorów Oświatowych oraz kwalifikacje w zakresie edukacji, rewalidacji i terapii osób ze spektrum autyzmu. Podczas spotkania omówiona została rola rodzica  w kształtowaniu się poczucia własnej wartości u jego dziecka. Zwrócono uwagę na potrzebę wsparcia i akceptacji jako czynnika warunkującego prawidłowy rozwój emocjonalny i społeczny oraz wyjaśniono znaczenie norm, zasad i reguł, dzięki którym człowiek bezpiecznie porusza się w świecie. Stałe i spójne więzi z innymi są podstawą prawidłowego rozwoju i sprzyjają ogólnemu szczęściu człowieka. Bez wątpienia, szczęśliwi ludzie lepiej radzą sobie w sytuacjach trudnych i skuteczniej unikają sytuacji kłopotliwych. Przybliżono również tematykę uzależnień behawioralnych. Środowisko ery cyfrowej sprzyja uzależnieniom bardziej niż jakiekolwiek inne środowiska w całej historii ludzkości. Jeszcze niedawno dominował alkohol, papierosy, narkotyki, natomiast w drugiej dekadzie dwudziestego pierwszego wieku jest Facebook, Instagram, poczta elektroniczna, zakupy w sieci. Są one bardziej efektywne i uzależniające, a przez wiele lat w ogóle niezauważalne. Ostatnia część prelekcji odwoływała się do działań nauczyciela i szkoły w której wszyscy uczniowie mają równe szanse na rozwój.
09.11.2020 "Nikt mnie nie rozumie. Rzecz o edukacji, relacji i współpracy"
W konferencji udział wzięli prelegenci Dawid Bałutowski - trener umiejętności interpersonalnych oraz dr Marek Kaczmarzyk - neurodydaktyk, specjalista memetycznych kontekstów kształcenia.
05.10.2020 "Jak zabezpieczyć ucznia przed wykluczeniem? Neurobiologia i dydaktyka"
W Iwkowej odbyła się konferencja z udziałem dr Marek Kaczmarzyka oraz Zbigniewa Ruszaja. Konferencja przeznaczona była dla nauczyciele, pedagogów, wychowawców. Wzięli w niej udział także rodzice oraz doradcy zawodowi.