Festiwal filmowy VITAE VALOR - Oblicza wolności

XI Festiwal Filmowy „Vitae Valor” („Wartość Życia”) wystartował!
XI Festiwal Filmowy „Vitae Valor” („Wartość Życia”) Hasłem przewodnim i kluczem doboru filmów oraz paneli dyskusyjnych będą różne oblicza wolności. Festiwal odbędzie się w dniach 05 – 12 grudnia 2021 r. Organizatorami są tarnowska Fundacja Alegoria, Stowarzyszenie Kanon, Fundacja Artystyczna PEGAZ oraz Centrum Sztuki Mościce, w którego przestrzeniach odbędą się wszystkie projekcje filmów oraz wydarzenia towarzyszące.
Spotkanie wolontariuszy przed galą rozpoczęcia festiwalu VV
Wolontariusze wspierają biuro festiwalowe, współpracują z organizatorem i czuwają nad sprawnym przebiegiem każdego wydarzenia. Pełnią dyżury w punkcie informacyjnym udzielając informacji i wspierając pracę pozostałych wolontariuszy. Wolontariusz towarzyszy gościom festiwalu w czasie jego pobytu na festiwalu i pomaga w organizacji jego czasu, logistyki, spotkań i punktualnego przybycia na wydarzenia festiwalowe Obsługa Wydarzeń: Wolontariusz współpracuje z organizatorem w świadczeniu usług niezbędnych przy realizacji poszczególnych wydarzeń np. kontrola biletów, pomoc w obsłudze szatni, kontrola wejść / wyjść, pomoc sceniczna. Promocja Wydarzeń: Wolontariusz uczestniczy w akcjach promocyjnych festiwalu i realizują przydzielone zadania.
XI edycja Festiwalu Filmowego Vitae Valor - Oblicza wolności
W grudniu rusza XI Festiwal Filmowy „Vitae Valor” („Wartość Życia”) Hasłem przewodnim i kluczem doboru filmów oraz paneli dyskusyjnych będą różne oblicza wolności. Festiwal odbędzie się w dniach 05 – 12 grudnia 2021 r. Organizatorami są tarnowska Fundacja Alegoria, Stowarzyszenie Kanon, Fundacja Artystyczna PEGAZ oraz Centrum Sztuki Mościce, w którego przestrzeniach odbędą się wszystkie projekcje filmów oraz wydarzenia towarzyszące. Fundament na którym zbudowany jest V I T A E V A L O R, kryje w sobie wartość i życie. To jednocześnie: poszukiwanie i odkrywanie, tego co ważne, mające realny wpływ na naszą codzienność a także dostrzeganie sytuacji oraz relacji, które dotykają każdego człowieka. Twórcy festiwalu nie starają się tworzyć, wielkich metafor i wyszukanego klucza w interpretacji idei samego przedsięwzięcia. Przesłaniem bowiem festiwalu jest realizm dnia codziennego, będący podstawą ludzkiej egzystencji. Realizm, który może przybrać formę buntu, konfliktu, niezrozumiałych postaw, wyborów a także trudnych międzyludzkich relacji. Vitae Valor stawia zatem pytania o ludzką godność, pokazuje różnorodność egzystencji, uczy dialogu a także promuje kulturę spotkania.