Konferencje 2021

Konferencja online: "Konflikt - uciekać, walczyć czy podjąć dialog?" 24.05.2021
W dniu 24 maja odbyła się konferencja w trakcie której uczestnicy zastanawiali się na problemem konfliktu w różnych środowiskach: domowym, szkolnym, społecznym. Podczas spotkania zostały zaprezentowane podstawowe treści związane z szeroko pojętym konfliktem a także z mechanizmami generującymi i rozwijającymi konflikt. Ważnym aspektem było także, popatrzenie na konflikt z perspektywy neurobiologii. Konferencję poprowadzili Beata Moczkowska ska oraz Tomasz Bagiński.
22.03.2021 "Pozytywna dyscyplina"
Podczas 2-godzinnej konferencji prowadzące: Sylwia Anderson - Hanney oraz Anna Moszko - Wawer zaprezentowały wyniki najnowszych badań, podczas których badacze obserwowali dzieci przez całe ich dzieciństwo, a potem sprawdzali, na jakich ludzi wyrosły dzieci w zależności od tego, jakimi metodami były wychowywane. Zostały również zaprezentowane proste, skuteczne narzędzia i techniki wychowawcze dla rodziców i nauczycieli, które, opierając się na szacunku i empatii, będą wspierały rozwój samodyscypliny, odpowiedzialności i samodzielności w Twoich dzieci.