Świadomy obywatel: akcje / przedsięwzięcia animujące społeczności lokalne

Szkoła dla rodziców
Inicjatywa zakładała organizację warsztatów prowadzonych przez doświadczoną osobę będącą psychologiem, posiadającą uprawnienia do organizowania tego typu szkoleń. Grupą docelową byli rodzice, którzy spotykali się co tydzień, przez okres 6 tygodni. Celem spotkań było zwiększenie umiejętności wychowawczych oraz zmiana postaw prowadzących do lepszej komunikacji z dziećmi. Ważnym aspektem było budowanie świadomości i umiejętności rozwiązywania konfliktów, rozumienie i kontrola emocji zarówno rodziców, jak i dzieci, wzmacnianie samodzielności, poczucia sprawczości oraz odpowiedzialności. Wszystko to w duchu chrześcijańskim, którego podstawą w kontekście związku kobiety i mężczyzny jest rodzina. Cel ten wpisuje się w założenia konkursowe Funduszu Sprawiedliwości - przeciwdziałania zagrożeniom dla małżeństw i rodzin, w tym przeciwdziałanie propagowaniu zachowań sprzyjających demoralizacji dzieci i młodzieży. Miejscem spotkań była sala przy Parafii Chrystusa Króla w Bielsku Białej. W ramach działań projektowych odbyly się także zajęcia grupowe, których elementem był wypiek ciast. Działanie to miało na celu budowanie relacji, które są szczególnie ważne w kontekście budowania więzi rodzinnych. W całość działań organizację sali, promocję projektu, zaangażowana była grupa nieformalna działająca przy parafii. W działania także włączony był Wydział Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Bielsko – Żywieckiej.
Randki Małżeńskie w Tarnowie
Inicjatywa ta zakłada przeprowadzenie kilkudziesięciogodzinnych warsztatów (7 spotkań po około 3 godziny każde) dla minimum 10 par małżeńskich (20 osób). Jest to jasno określona metodologia prowadzenia spotkań dla małżonków, która ma promować małżeństwo kobiety i mężczyzny oraz przyczyniać się do budowania głębokiej więzi małżeńskiej. Jak już wspomniano, randki małżeńskie to cykl siedmiu spotkań, które są opracowane w taki sposób, aby pomóc każdej parze w pracy nad wzmocnieniem więzi oraz promować małżeństwo kobiety i mężczyzny jako coś wyjątkowego. Przeznaczone są dla par, które szukają praktycznego sposobu na zbudowanie silnych fundamentów relacji, na zrozumienie różnic pomiędzy kobietą i mężczyzną oraz na nauczenie się efektywnej komunikacji. W kursie odnajdą się i te pary, które szukają nowych wyzwań, wrażeń, odświeżenia związku. Kurs zawiera sporo narzędzi i praktycznych pomysłów, które pomagają budować związek na całe życie.
Naucz się debatować! Śląski Turniej Debat Oksfordzkich dla drużyn początkujących, faza finałowa
Niniejsza inicjatywa była kontynuacją, rozwinięciem działań poprzedniej. W dniu 04.02.2022 odbyła się faza finałowa Śląskiego Turnieju Debat Oksfordzkich dla drużyn początkujących „Naucz się debatować” – wzięły w niej udział 4 drużyny początkujące, wyłonione w trakcie wcześniejszych rozgrywek grupowych  z  województwa śląskiego ze szkół ponadpodstawowych wraz z opiekunami. Podczas spotkania była obecna również publiczność, która obserwowała zmagania drużyn tego turnieju. W trakcie rozgrywek finałowych wyłoniono zwycięzcę turnieju , drużynę reprezentującą III LO w Katowicach oraz zdobywców drugiego miejsca oraz trzeciego. 
Randki Małżeńskie w Krakowie
Inicjatywa zakładała przeprowadzenie kilkudziesięciogodzinnych warsztatów (7 spotkań po około 3 godziny każde) dla minimum 10 par małżeńskich (20 osób) Małżeństwa zostały wyposażone w wiedzę oraz materiały dotyczące budowania głębokiej więzi małżeńskiej. Randki małżeńskie to cykl siedmiu spotkań, które są opracowane w taki sposób, aby pomóc każdej parze w pracy nad wzmocnieniem więzi oraz promować małżeństwo kobiety i mężczyzny jako coś wyjątkowego. Przeznaczone są dla par, które szukają praktycznego sposobu na zbudowanie silnych fundamentów relacji, na zrozumienie różnic pomiędzy kobietą i mężczyzną oraz na nauczenie się efektywnej komunikacji. Wszystko było pomyślane tak, że w kursie odnajdą się i te pary, które szukają nowych wyzwań, wrażeń, odświeżenia związku. Kurs zawiera sporo narzędzi i praktycznych pomysłów, które pomagają budować związek na całe życie. Spotkania odbywały się w Krakowie w restauracji Aquarius (barka na rzece Wisła). Odbywały się w wyjątkowej, romantycznej atmosferze – każde małżeństwo ma swój kawiarniany stolik, oferujemy kawę + słodkości. Każda para otrzymała materiały do pracy własnej – tzw. Przewodnik Uczestnika. Centralnym punktem każdego spotkania był czas na dialog małżeński. Czas pomiędzy spotkaniami miał służyć pracy własnej małżonków. Całość inicjatywy jest tak pomyślana, że pary prowadzące „Randki” wraz z kapłanem pozostają z małżeństwami-uczestnikami w stałym kontakcie: stanowią wsparcie w sytuacjach trudnych, pomagają przebrnąć przez sytuacje kryzysowe, służą swoją wiedzą i doświadczeniem. Istnieje możliwość umówienia się na indywidualną rozmowę uczestników z parą prowadzącą lub kapłanem.
Poznaj emocje – buduj relacje
Inicjatywa „Poznaj emocje – buduj relacje” skupiała się na przeciwdziałaniu łamaniu norm życia społecznego, budowania społeczeństwa opartego o porozumienie a nie konflikt i promocji konstruktywnego współdziałania. W warsztatach zorganizowanych przez inicjatorów uczestniczyło 20 osób  dorosłych od 18 r.  Odbyło się 11 spotkań raz w tygodniu po min. 2 godziny zegarowe każde. Uczestnicy odkrywali nowe i ważne znaczenie emocji złoci. Mieli możliwość identyfikowania się   z nią i świadomego zauważania swoich zachowań pod jej wpływem. Celem warsztatów było zwiększenie ich świadomości i uważności na obecność emocji w ich życiu.