Powrót do strony Świadomy obywatel: akcje / przedsięwzięcia animujące społeczności lokalne
2 kwietnia 2023


Warsztaty dobrej komunikacji dla małżeństw „Warto być razem.”

Inicjatywa zakładała zorganizowanie dwóch tur warsztatów dla małżeństw. Celem warsztatów było przeciwdziałanie zagrożeniom dla małżeństw i rodzin, w tym przeciwdziałanie propagowaniu zachowań sprzyjających demoralizacji dzieci i młodzieży oraz dewaluacji małżeństwa jako związku kobiety mężczyzny. Całość działań bowiem propagowała chrześcijańskie ujęcie małżeństwa, przeciwdziałając chrystianofobicznym działaniom przejawiającym się m.in. poprzez propagowanie wolnych związków osób tej samej płci oraz dewaluowania małżeństwa. W projekcie były realizowane 2 edycje warsztatów skutecznej komunikacji dla małżeństw, w tym pogadanek nt. roli małżeństwa w dzisiejszym świecie, wychowania dzieci i współtworzenia rodziny jako podstawowej komórki społecznej. W każdej edycji brało udział 6 par małżeńskich (razem w całości projektu 24 osoby). Podczas warsztatów uczestnicy poznali narzędzia i metody, które pozwolą im lepiej się komunikować a przede wszystkim pogłębić relację małżeńską, poznać sposoby rozwiązywania konfliktów i uświadomić obszary wymagające dalszej pracy nad rozwojem relacji. Warsztaty nawiązywały do podstawi Katolickiej Nauki Społecznej. Tematyka warsztatów związana była także z emocjami, potrzebami, barierami komunikacyjnymi uświadamia istotną rolę rozmowy pełnej szacunku także z innymi członkami rodziny.