Gdzie szukać pomocy?

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
Poradnia telefoniczna 22 668 70 00 dla wszystkich osób pokrzywdzonych przestępstwem (poradnia działa przez 7 dni tygodnia w godzinach 12:00 - 18:00) Adres e-mailowy pogotowie@niebieskalinia.pl Strona internetowa: www.niebieskalinia.pl Kryzysowy Telefon Zaufania - 116 123 czynny codziennie w godzinach 14:00 - 22:00
Centrum Praw Kobiet
Telefon Zaufania 22 621 35 37 czynny w godzinach 10:00 - 16:00 - dyżur psychologa od poniedziałku do piątku (oprócz czwartku) dyżur prawny: czwartek Poradnie e-mailowe: psychologiczne: porady.psychologiczne@cpk.org.pl prawne: porady.prawne@cpk.org.pl
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" IPZ Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
Poradnia telefoniczna 22 668 70 00 dla wszystkich osób pokrzywdzonych przestępstwem (poradnia działa przez 7 dni tygodnia w godzinach 12:00 - 18:00) Adres e-mailowy pogotowie@niebieskalinia.pl Strona internetowa: www.niebieskalinia.pl Kryzysowy Telefon Zaufania - 116 123 czynny codziennie w godzinach 14:00 - 22:00
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", działające na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Telefon dla ofiar przemocy w rodzinie - 800 120 002 (bezpłatny i czynny całodobowo przez 7 dni w tygodniu) Konsultacje prawne - poniedziałek i wtorek w godz. 17:00 - 21:00 Tel. 22 666 28 50, środa w godz. 18:00 - 22:00, Tel. 800 120 002 Porady e-mailowe: niebieskalinia@niebieskalinia.info Konsultacje z wykorzystaniem komunikatora Skype (także dla osób posługujących się językiem migowym) - poniedziałek w godz. 13:00 - 15:00 Strona internetowa: www.niebieskalinia.info
Jeśli jesteś osobą doznającą przemocy możesz skorzystać z oferty następujących instytucji
Dzwoniąc pod podane numery możemy uzyskać informację o numer telefonu do Gminnego Ośrodka Wsparcia Rodziny. Pamiętaj liczy się pierwszy krok!