Powrót do strony Świadomy obywatel: akcje / przedsięwzięcia animujące społeczności lokalne
2 lipca 2020


Przyznajemy granty. Sięgnij po wsparcie finansowe na swój pomysł

W ramach projektu Busol@ przewidujemy wsparcie finansowe dla 20 inicjatyw mających na celu poprawę jakości funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego, zachęcanie do zrzeszania się, brania odpowiedzialności za swoją Małą i Dużą Ojczyznę oraz promowanie patriotyzmu. Maksymalny poziom wsparcia to 4000zł.

Jak to działa?
1.    Zgłaszasz się do nas z pomysłem, wysyłając na adres e-mail kontakt@alegoria.org wypełniony jego opis wzór formularza do pobrania
2.    My zapoznajemy się z Twoim pomysłem, oceniamy jego atrakcyjność i wpisanie się w nasz projekt Busol@. W razie uzyskania naszej aprobaty, kontaktujmy się z Tobą.
3.    Wspólnie ustalamy metodę realizacji działań, służymy Ci pomocą, współpracujemy.
4.    Rozliczamy wydatki, piszemy sprawozdanie (wzór poniżej) i planujemy co by tu jeszcze razem zrobić 


Wspieramy pomysły które:

 Zwiększają świadomość społeczną dotyczącą łamania norm życia społecznego. 

 Promują umiejętności radzenia sobie z zachowaniami o charakterze przestępczym.

Uwrażliwiają społeczeństwo na wartość postaw obywatelskich i patriotycznych. 

Pomysły te, powinny dostarczać  know-how w zakresie powyższych trzech punktów (wymiar praktyczny) a także powinny anagżować minimum 20 osób.

Istotnym kryterium jest również racjonalny budżet wykonania inicjatywy. 
 

_____

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.