Aktualności

15 marca warsztaty z informacji zwrotnej
Warsztaty online z zakres feedbacku, czyli informacji zwrotnej poprowadzi Agnieszka Poliwka - Jeż, która jest absolwentką IV edycji Szkoły Liderów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Szkoły Trenerów Grupy TROP. Tworzy i realizuje projekty dedykowane Zespołom, Menadżerom i Przedsiębiorcom. Prowadzi szkolenia z obszarów: obsługi Klienta, zarządzania zespołem, wystąpień publicznych, rozwoju kompetencji menadżerskich, rozwoju osobistego.
Poznaj zasady Pozytywnej Dyscypliny. Konferencja online 22 marca!
Pozytywna dyscyplina, czyli jak odpowiedzialnie i skutecznie wychowywać dzieci na miarę naszych czasów? To tytuł konferencji organizowanej przez Fundację Alegoria. W trakcie konferencji zostaną przedstawione wyniki najnowszych badań, podczas których badacze obserwowali dzieci przez całe ich dzieciństwo, a potem sprawdzali, na jakich ludzi wyrosły w zależności od tego, jakimi metodami były wychowywane. Dowiesz się, jak będzie radziło sobie również Twoje dziecko lub Twoi podopieczni za 10 i 20 lat, w zależności od tego, jak z nim rozmawiasz i jaką relację mu proponujesz. Pokażemy też proste, skuteczne narzędzia i techniki wychowawcze dla rodziców i nauczycieli, które, opierając się na szacunki i empatii, będą wspierały rozwój samodyscypliny, odpowiedzialności i samodzielności w Twoich dzieci. A co najważniejsze, niektóre z nich są tak proste, że możesz zacząć stosować je od zaraz - zdziwisz się, jak wiele może się zmienić!
Fundacja Alegoria wspiera ofiary przemocy
Trwa Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem Fundacja Alegoria włącza się i propaguje jego hasła, których celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Swym działaniem, poprzez realizację projektu Busol@ Fundacja chce przeciwdziałać wszelkim formom przemocy i otaczać opieką osoby, które doświadczyły aktów agresji.
Trwa "Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem" 22.02 - 28.02.2021
Tegoroczny Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem odbędzie się w dniach od 22 do 28 lutego. Każda osoba zainteresowana będzie mogła w tym czasie uzyskać bezpłatną poradę prawną i psychologiczną m.in. w sądach, prokuraturach, komendach policji, siedzibach prawniczych samorządów zawodowych czy organizacji pozarządowych w całym kraju. Organizację obchodów, oprócz Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokuratury Krajowej, włączają się również asystenci sędziów, referendarze, adwokaci, radcowie prawni, aplikanci, psycholodzy, kuratorzy sądowi i policjanci.
Twoje dziecko doświadcza przemocy szkolnej? Powstała mobilna aplikacja do zgłoszeń !
Uczniowie będą mogli anonimowo powiadomić nauczyciela, że byli świadkami lub ofiarami przemocy rówieśniczej. A wychowawcy dostaną scenariusze zajęć przeciwdziałających bullyingowi - takie możliwości daje aplikacja RESQL, opracowana dzięki psychologom z Uniwersytetu SWPS.