Aktualności

Z nadzieją i radością patrzymy w Nowy Rok 2024
Szanowni Państwo, czytelnicy naszego busolowego portalu pragniemy jako zespół złożyć Państwu moc serdeczności w nadchodzącym nowym roku 2024. Mamy nadzieję, że hasła, które rekomendujemy staną się nową jakością w budowaniu jutra naszej codzienności. Dziękujemy za wspólnie przeżyty rok i do zobaczenia na kolejnych warsztatach i konferencjach.
Nowa kadencja Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów
w dniu 21 listopada odbyło się pierwsze posiedzenie nowego składu Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów. To już 5. kadencja gremium, które działa przy Ministrze Sprawiedliwości. W skład Rady weszli m.in. przedstawiciele mediatorów, sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, doradców podatkowych, uczelni wyższych, Prokuratorii Generalnej, Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Sprawiedliwości. Rada to organ doradczy Ministra Sprawiedliwości. Zajmuje się promowaniem alternatywnych metod rozwiązywania sporów i opiniowaniem projektów aktów prawnych. Do jej zadań należy też np. propagowanie postępowań mediacyjnych i zasad pracy mediatora. Rada reaguje również na bieżące problemy zgłaszane przez osoby związane z mediacją zawodowo, jak i te korzystające z mediacji. Rada poprzedniej kadencji zajmowała się m.in. Krajowym Rejestrem Mediatorów, standardami prowadzenia szkoleń z zakresu mediacji, wynagrodzeniem mediatorów w mediacjach ze skierowania sądu, czy standardami prowadzenia mediacji w warunkach izolacji więziennej. Efekty prac znalazły odzwierciedlenie w przyjętych przez Radę standardach szkoleń dla mediatorów, a także w projekcie zmian rozporządzenia o postępowaniu mediacyjnym w sprawach karnych. Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości
Minister Sprawiedliwości powołał Pełnomocnika do spraw nieletnich oraz Pełnomocnika do spraw biegłych sądowych
Minister Adam Bodnar ustanowił prof. dra hab. Marka Konopczyńskiego Pełnomocnikiem Ministra Sprawiedliwości do spraw nieletnich, a prof. dra hab. Tadeusza Tomaszewskiego Pełnomocnikiem Ministra Sprawiedliwości do spraw biegłych sądowych.
Wyróżnienia dla pedagogów ośrodków wychowawczych, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich
Wiceminister sprawiedliwości Piotr Cieplucha uhonorował dziś (24 listopada br.) 27 nauczycieli, wychowawców i psychologów za wzorową pracę w ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich. - Państwa misja ma szczególny charakter i wymaga odpowiednich predyspozycji. To prawdziwa praca u podstaw. Z poświęceniem pomagacie młodzieży, która znalazła się w trudnej sytuacji. I dzięki Waszemu zaangażowaniu młodzi ludzie dostają od życia drugą szansę, z której wielu z nich korzysta -podkreślił wiceminister. - Nagrody Ministra Sprawiedliwości i Medale Komisji Edukacji Narodowej są podkreśleniem Państwa dotychczasowej sukcesów. Ale też zobowiązaniem na przyszłość, byście nadal z takim oddaniem poświęcali się swojej pracy – dodał. Nagrody Ministra Sprawiedliwości - w uznaniu szczególnych zasług w pracy dydaktycznej, wychowawczej, resocjalizacyjnej i opiekuńczej - otrzymało 21 pedagogów: Szymon Bolik - wychowawca w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Raciborzu, Piotr Bronowski - nauczyciel w Okręgowym Ośrodku Wychowawczym w Studzieńcu, Dawid Chachulski - wychowawca w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Głogowie, Leszek Dylewski - wychowawca w Zakładzie Poprawczym w Nowem, Ewa Hałas - pedagog w Okręgowym Ośrodku Wychowawczym w Szubinie, Małgorzata Janda - pedagog w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Raciborzu, Adam Janas - wychowawca w Okręgowym Ośrodku Wychowawczym w Jerzmanicach Zdroju, Barbara Jóźwiak - nauczyciel praktycznej nauki zawodu w Zakładzie Poprawczym w Nowem, Edyta Masternak - wychowawca w Schronisku dla Nieletnich w Dominowie, Żaneta Nowak - kierownik internatu w Okręgowym Ośrodku Wychowawczym w Koronowie, Jacek Parański - wychowawca w Okręgowym Ośrodku Wychowawczym w Jerzmanicach Zdroju, Jarosław Piasecki - nauczyciel praktycznej nauki zawodu w Schronisko dla Nieletnich w Dominowie, Piotr Polański - nauczyciel w Zakładzie Poprawczym w Kcyni, Tomasz Półtorak - wychowawca w Okręgowym Ośrodku Wychowawczym w Szubinie, Karol Roj - kierownik internatu w Okręgowym Ośrodku Wychowawczym w Szubinie, Karolina Skrzypek - pedagog w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Głogowie, Joanna Szota-Potempska - nauczyciel w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Zawierciu, Radosław Ściślicki - wychowawca w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Zawierciu, Violetta Urban - psycholog w Zakładzie Poprawczym w Kcyni, Michał Wojtas - nauczyciel w Zakładzie Poprawczym w Tarnowie, Marek Wypasek - nauczyciel praktycznej nauki zawodu w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Raciborzu. Medale Komisji Edukacji Narodowej - przyznawane na wniosek Ministra Sprawiedliwości przez Ministra Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania -otrzymało 6 pedagogów: Katarzyna Bieńkowska - nauczyciel w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Zawierciu, Henryka Cieślewicz-Kowalska - psycholog w Okręgowym Ośrodku Wychowawczym w Koronowie, Aneta Grzegorczyk - wychowawca w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Zawierciu, Michał Mazur - wychowawca w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Zawierciu, Justyna Piec - wychowawca w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Zawierciu, Witold Zając - kierownik szkoły w Okręgowym Ośrodku Wychowawczym w Koszalinie. Gratulujemy wszystkim wyróżnionym! Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości
Betlejemskie Światło Pokoju dotarło do Ministerstwa Sprawiedliwości
Betlejemskie Światło Pokoju to międzynarodowa akcja mająca na celu szerzenie przesłania wzajemnego szacunku i nadziei. Światło, które pochodzi z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem, przemierza całą Europę, przypominając o uniwersalnych wartościach, takich jak miłość, solidarność i bezpieczeństwo. Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Adam Bodnar złożył harcerzom życzenia świąteczne oraz podziękował za kontynuowanie pięknej inicjatywy, która w Polsce jest organizowana od 1991 r. W uroczystości uczestniczyli również przedstawiciele kierownictwa resortu: Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, Maria Ejchart oraz Wojciech Kutyła.