Verbi Valor

Verbi Valor Inspiratorium: 18.12.2021 "Mikro Kręgi – czyli jak usłyszeć się, kiedy jest trudno w relacjach?"
Tematem spotkania były mini - kręgi naprawcze, które jako metoda bardzo dobrze sprawdzają się w naprawianiu trudnych relacji. Właśnie o tym mówiła w swoim warsztacie Beata Moczkowska - mediatorka NVC, facylitatorka Kregów Naprawczych, trenerka, coach. Jedna z fundatorek i wiceprezeska Fundacji 4 KROKI www.4kroki.org Jako mediatorka i facylitatorka wpiera ludzi w rozwiązywaniu konfliktów. Prowadzi warsztaty inspirując, jak się porozumiewać, aby pozostać w zgodzie ze sobą i zadbać o relacje. Bazuje na Nonviolent Communication (NVC), nazywanej „językiem życia”, której jest wielką entuzjastką i praktykiem. Widzi konflikty, jako naturalną część życia, a ich rozwiązywanie jako szansę na odbudowanie kontaktu i znalezienie rozwiązań uwzględniających potrzeby każdej ze stron. Marzy o tym, by dzieci uczyły się rozwiązywania konfliktów już od przedszkola.
Verbi Valor Inspiratorium: 08.12.2021 "Krytyka mnie nie dotyka…jak radzić sobie z trudnymi komunikatami i empatycznie na nie odpowiadać"
Warsztaty online poświęcone były temu, jak radzić sobie z trudnymi, bolesnymi komunikatami, składające się z 2 spotkań w formie praktycznych zajęć. W tym obszarze było to drugie spotkanie. Poprowadziła je Ewa Tyralik - Kulpa. Trenerka z 10-letnim doświadczeniem, przeprowadziła kilka tysięcy godzin szkoleń z obszaru empatii, komunikacji i rozwoju osobistego; rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne; psychoterapeutka Gestalt (w trakcie szkolenia). Na stałe związana ze Szkołą Trenerów Komunikacji opartej na Empatii.
Verbi Valor Inspiratorium: 1.12.2021 "Krytyka mnie nie dotyka…jak radzić sobie z trudnymi komunikatami i empatycznie na nie odpowiadać"
Warsztaty online poświęcone były temu, jak radzić sobie z trudnymi, bolesnymi komunikatami. Podczas warsztatów zbadaliśmy, jak sposób komunikowania się i język, jakiego używamy, wpływa na innych Zastanawialiśmy się również czy intencje, które kryją się pod naszymi komunikatami wywierają taki wpływ, jaki chcemy.
Verbi Valor Inspiratorium: 27.09.2021 "Mini Mediacje - jak towarzyszyć dzieciom w konflikcie?
Konflikty są nieodłączną częścią życia, również w świecie dzieci. Minimediacje to sposób na towarzyszenie w konflikcie stworzony przez Katarzynę Dworaczyk. Bazuje na założeniach sprawiedliwości naprawczej, mediacji w duchu Porozumienia bez Przemocy oraz samego Porozumienia bez Przemocy Marshalla B.Rosenberga. Proces minimediacji to trzy kroki, które sprawiają, że dzieci stają się bardziej samodzielne, sprawcze, kreatywne i budują zaufanie do siebie. A my dorośli zyskujemy więcej tzw. „świętego spokoju”.
Verbi Valor Inspiratorium: "Macierzyństwo bez lukru" 20.10.2021
Była ta druga część warsztatów, które poprowadziła Iwona Wróbel - Przebięda o tym jak wychowywać i budować relacje, być mamą obecną dla siebie i dzieci. Rodzina to bezpieczna przystań, z której dziecko może swobodnie odpływać i wracać, kiedy jest taka potrzeba. Co robić aby w swojej wersji macierzyństwa postępować w zgodzie ze sobą? Wsparcie, zrozumienie, wzmocnienie to filary tego warsztatu.