Verbi Valor

Webinar: "Jak gadać, aby się dogadać, czyli o komunikacji rodzic nauczyciel"
Tematem webinaru, który przygotowała Agnieszka Bigos była komunikacja i próba szukania sposobu rozwiązywania sytuacji problemowych, które mogą zdarzyć się w środowisku szkolnym na linii: rodzic - nauczyciel. Jak podkreśliła prowadząca, wielokrotnie trzeba nauczyć się mechanizmów komunikacji, aby skutecznie podejmować rozmowę z rodzicem. Warto podkreślić, że A. Bigos to pedagog z 30-letnim doświadczeniem w pracy. Pasjonat komunikacji opartej na poszanowaniu drugiego człowieka i propagator kultury dialogu. W swojej pracy stosuje komunikację bez przemocy a także stara się przedstawiać, że najważniejsze jest dobro dziecka i każdemu, zarówno nauczycielowi jak i rodzicowi na tym zależy. Problem braku zrozumienia leży zatem po stronie niewłaściwie prowadzonej komunikacji. W swoim wystąpieniu właśnie na to zwróciła szczególną uwagę zachęcając jednocześnie wszystkich uczestników do podejmowania ciągłego dialogu z rodzicem.
Verbi Valor Inspiratorium - 26.08.2020r.
Tematem kolejnego spotkania w ramach Verbi Valor Inspiratorium była kwestia zamiany myślenia z MUSZĘ na WYBIERAM. Spotkanie poprowadziła Marta Łazarczyk - trener umiejętności interpersonalnych.
Verbi Valor Inspiratorium - 08.07.2020
Głównym tematem lipcowego spotkania w ramach Inspiratorium było zagadnienie WDZIĘCZNOŚCI. Uczestnicy spotkania zastanawiali się w jaki sposób można sobie oraz innym okazać wdzięczność.
Verbi Valor Inspiratorium - 17.06.2020
Głównym celem spotkania, które odbyło się w Fundacji Alegoria było zdobycie umiejętności z zakresu komunikacji empatycznej. Uczestnicy poznali różne metody i działania związane z tym obszarem.
Zmiana zaczyna się od Nas
Verbi Valor to przestrzeń do budowania kultury dialogu. Chcemy dzielić się wiedzą z zakresu komunikacji wspierającej współpracę oraz inspirować do zmiany postaw, dających nową jakość relacji w środowisku rodzinnym, zawodowym i społecznym.