Świadomy obywatel: akcje / przedsięwzięcia animujące społeczności lokalne

Jonasz – jak być znakiem pokazując dobro i ostrzegając przed złem.
rojekt adresowany był dla rodzin z miasta Mysłowice oraz dzieci z Centrum Opiekuńczo-Wychowawczego „Nadzieja” prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Mysłowicach. Projektowi towarzyszył temat przewodni skoncentrowany wokół treści rodzinno-wychowawczych w duchu Ewangelii. Formacją objęci byli zarówno dorośli (rodzice) jak i dzieci.  W trakcie trwania projektu miały miejsce konferencje online z psychologami  Archidiecezjalnej Poradni Specjalistycznej „Przystań” w Katowicach o tematyce kształtowania i propagowania postaw społecznych, przeciwdziałania zagrożeniom dla małżeństw i rodzin, przeciwdziałania uzależnieniom głównie od mediów społecznościowych, umiejętności współdziałania w grupie, radzenia sobie z emocjami itp.
Konflikt i zgoda
Inicjatywa ta, jako cel działań stawiała wzmocnienie kompetencji w ramach radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, z jakimi dzieci i młodzi ludzie stykają się w życiu codziennym. Inicjatorzy szczególny nacisk położyli na spory, które mają miejsce w grupach rówieśniczych, w rodzinie, a także konflikty „wewnątrz siebie”. Działania zakładały poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu integracji grupy, komunikacji, rozwiązywania konfliktów i zachowań, które mają negatywny wpływ na szeroką pojętą grupę. Warsztaty skierowane do dzieci i młodzieży ułatwiły im diagnozę sytuacji konfliktowych, przyjrzenie się własnemu modelowi reagowania oraz poznanie technik i metod radzenia sobie w omawianych sytuacjach. Uczestnicy zostali wyposażeni w wiedzę na temat mediacji rówieśniczej, postaw dzieci i młodzieży, akceptacji inności, samoakceptacji. Cykl zrealizowanych działań: warsztaty stacjonarne i w terenie mają na celu pracę z agresją, zrachowaniami agresywnymi, łamiącymi normy społeczne. Bloki tematyczne to: - Konflikt we mnie, grupie, rodzinie  - istota komunikacji; - Konflikt w kraju, w świecie – od konfliktu w sobie do wojny; - Cena wolności – jak rozwiązywać konflikty?
CUD, czyli Herbatka …”
Inicjatywa miała za zadanie promowanie wartości chrześcijańskich, propagowanie patriotyzmu i wolności wyznawanej wiary. Wszystko to w kontekście dzieci niepełnosprawnych, które ww. wspomniane wartości przeżywają szczerze, głęboko i na poważnie. Nie zawsze jednak osobom pełnosprawnym takie postrzeganie dzieci w ogóle przychodzi na myśl, tym samym nie mówi się o tym aspekcie przeżywania codzienności przez niepełnosprawnych.  Inicjatywa zakładała w związku z tym powstanie piosenek, których to do stworzenia inspiracją byli wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Wierzchosławice – Dwudniaki. Autorami tekstów i kompozytorami, a zarazem aranżerami były osoby na co dzień pracujące z nimi w charakterze terapeuty, wychowawcy i nauczyciela. Projekt przewidywał zajęcia muzyczno - wokalne z wykonawcami tychże utworów, czyli grupy wychowanków SOSW, w ramach których byli selektywnie i regularnie przygotowywani do nagrań w studio. Muzyka często, zwłaszcza u dzieci niepełnosprawnych  uzewnętrznia to, czego nie da się do końca nazwać, a co może jednak wybrzmieć, czyli nasze emocje oraz wartości, którymi kierujemy się na co dzień, i którymi to powinniśmy się kierować, a także mieć świadomość do wolności ich wyznawania. Teksty miały za zadanie uzewnętrzniać właśnie ich sposób doświadczania świata, i relacji z nim, jak również z drugim człowiekiem. Dzięki tym piosenkom, wewnętrzny świat osób na co dzień niedostrzeganych i pomijanych, bądź też traktowanych marginalnie ujrzał światło dzienne i stał się zarazem przekazem dla szerszego grona odbiorców, w kręgu których znajdą się cała społeczność ośrodka, ich rodziny i bliscy, lokalne środowisko oraz inne tego typu placówki. Było to bowiem pokazanie przeżywania wiary i przywiązania do Ojczyzny oczami niepełnosprawnego.
Warsztaty dla kobiet i córek w Piwnicznej – Zdroju
W ramach tej inicjatywy zostały przeprowadzone kilkugodzinne warsztaty dla 26 osób w Piwnicznej – Zdroju (mam z córkami w wieku 9-12 lat). Inicjatorką warsztatów była liderka grupy nieformalnej mająca zameldowanie w Tarnowie. Mamy zostały wyposażone w wiedzę i materiały edukacyjne, które służyć mają przeprowadzeniu rozmów z ich córkami, ale już w domowej, intymnej atmosferze. Warsztaty miały na celu stworzenie przestrzeni do rozmów mamy i córki na tematy związane z kobiecością, płciowością i dojrzewaniem w duchu chrześcijańskim. Inicjatorzy wyszli bowiem z założenia, że to właśnie mama jest najbardziej odpowiednią osobą, aby odpowiedzieć na pytania dziewczynki, która już za chwilę będzie dojrzewa
Warsztaty dla kobiet i córek w Radzyniu Podlaskim
W ramach tej inicjatywy, podobnie jak w poprzednim przypadku, zostały przeprowadzone kilkugodzinne warsztaty dla 26 osób w Radzyniu Podlaskim (mam z córkami w wieku 9-12 lat). Inicjatorką warsztatów była liderka grupy nieformalnej mająca zameldowanie w Tarnowie. Mamy zostały wyposażone w wiedzę i materiały edukacyjne, które służyć mają przeprowadzeniu rozmów z ich córkami, ale już w domowej, intymnej atmosferze. Warsztaty miały na celu stworzenie przestrzeni do rozmów mamy i córki na tematy związane z kobiecością, płciowością i dojrzewaniem w duchu chrześcijańskim. Inicjatorzy wyszli bowiem z założenia, że to właśnie mama jest najbardziej odpowiednią osobą, aby odpowiedzieć na pytania dziewczynki, która już za chwilę będzie dojrzewać. Metodyka pracy i materiały edukacyjne wypracowane w projekcie mają być pomocą dla mam, aby zachwycić córkę pięknem jej własnej kobiecości, płodności i początkiem ludzkiego życia. Jak napisali do nas inicjatorzy: dzięki doświadczeniu szczerych rozmów mamy z córką, nastolatka z większą radością i pewnością będzie mogła wejść w dorosłe życie młodej kobiety, a w przyszłości mamy.