Audio

Odcinek 27: Jak można zapobiegać zjawisku chrystianofobii?
Jak możemy zpobiegać wszelkim aktom nietolerancji religijnej i czy jest szansa, aby weliminować nietolerancję z naszego życia? Na te i inne pytania w rozmowie z Ewelina Zamojską odpowie publicysta, historyk i redaktor naczelny portalu Horyzonty Piotr Patejuk.
Odcinek 26: Bunt przeciwko kulturze zachodu. Czy chrystianofobia jest jej wyrazem?
Ewelina Zamojska i Piotr Patejuk postarają się w tej audycji odpowiedzieć na pytanie, czy chrystianofobia jest buntem przeciwko kulturze zachodu i próbą napisania jej od nowa? Jak podkreśla publicysta zwłaszcza w Europie podłożem chrystianofobii jest właśnie chęć odrzucenia tego co tradycyjne i dawne. Przybiera to formę pewnego rodzaju idei, która ma stworzyć nowego człowieka usytuowanego w nowej kulturze zachodu. Więcej w busolowej audycji.
Odcinek 25: Przyczyny chrystianofobii w Europie
Jaka jest przyczyna chrystianofobii w Europie? Właśnie z takim pytaniem zmierzy się Piotr Patejuk, który postara się wyjaśnić co jest podłożem niechęci do chrześcijan w Europie. Jak sam podkreśla jest to temat bardzo złożony, posiadający wiele kontekstów i można go rozpatrywac na wieleu płaszczyznach. Jedno jest pewne: chrystianofobia jest coraz cześtszym zjawiskiem w Europie, mimo faktu posiadania przez nią chrześcijanskich korzeni.
Odcinek 25: Akty nietolerancji, wandalizm, marginalizacja społeczna
Tematem kolejnego spotkania w obszarze chrystianofobii są wszelkie akty wandalizmu i nietolerancji religijnej, której doświadczają wyznawcy rożnych religii. Audycja została przygotowana przez Ewelinę Zamojską a gościem jest publicysta Piotr Patejuk, który zwrocił uwagę, że Polska także nie jest wolna od pzremocy na tle religijnym.
Odcinek 24: Prześladowanie i akty agresji wobec chrześcijan.
Audycja poświęcona jest tematowi związanemu z chrystianofobią. Gościem Eweliny Zamojskiej jest Piotr Patejuk - redaktor naczelny portalu internetowego Horyzonty. W tym odcinku słuchacze poznają dane dotyczące przreśladowań chrześcijan oraz zostaną przybliżone konkretne akty agresjji jakie ostatnio miały miejsce na całym świecie a ktorych ofiarą padli chrześcijanie.