Webinaria

Jak rozwiązywać konflikty w rodzinie, szkole i społeczności? 28.04.2023
W dniu 28.04. 2023 w Szkole Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Bogdanowicach, gmina Głubczyce, woj opolskie, odbyły się warsztaty dla nauczycieli, wychowawców z tematyki skutecznego rozwiązywania konfliktów w szkole a także w rodzinie czy danej społeczności. Warsztaty poprowadził Krystian Sroka. Zakres tematyczny szkolenia obejmował: rodzaje konfliktów, sposoby zmniejszania emocji podczas dyskusji, budowanie strategii wygrana - wygrana. Ponadto pojawiły się treści z zakresu: każdy konflikt jest inny – indywidualne spojrzenie na konflikt, jak prowadzić trudną rozmowę: Rozmowa o faktach, wychodzenie z konfliktu – szukanie wspólnych rozwiązań a także zamykanie konfliktu i jego „dobre” strony.
Seminarium: Jak rozwiązywać konflikty w rodzinie, szkole i społeczności ?
W dniu 27.04. 2023 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łączniku, gmina Biała, odbyły się warsztaty dla nauczycieli, wychowawców z tematyki skutecznego rozwiązywania konfliktów w szkole a także w rodzinie czy danej społeczności. Warsztaty poprowadził Krystian Sroka. Zakres tematyczny szkolenia obejmował: rodzaje konfliktów, sposoby zmniejszania emocji podczas dyskusji,  budowanie strategii wygrana - wygrana. Ponadto pojawiły się treści z zakresu: każdy konflikt jest inny – indywidualne spojrzenie na konflikt, jak prowadzić trudną rozmowę: Rozmowa o faktach, wychodzenie z konfliktu – szukanie wspólnych rozwiązań a także zamykanie konfliktu i jego „dobre” strony.
Przejść od nieświadomego do świadomego wywierania wpływu, odkrywając własne znaczenie oraz misję życiową.
Spotkanie w ramach busolowego seminarium odbyło się w siedzibie Fundacji Alegoria w dniu 14.01.2023. Poprowadził je Jarek Ostryński - teolog, trener umiejętności miękkich, trener komunikacji empatycznej. Nauczyciel, koordynator, organizator, kursów i warsztatów formacyjnych. Mąż i ojciec czwórki dzieci. Uczestnicy seminarium zderzyli się z tematami dotyczącymi definicji przywództwa ( wywieranie wpływu, zjednywanie sobie zwolenników, poszukiwanie i wydobywanie potencjału u innych ) w aspekcie powołania rodzinnego a także zostali wprowadzeni w autodiagnozę w odniesieniu do postaci z prehistorii biblijnej. Prowadzący poruszył również zagadnienie moralnych elementów wywierania wpływu ( czas, słowa, postawa ) na dzieci i podopiecznych. Ciekawym tematem było również uświadomienie sobie, swojej misji w świecie oraz budowanie wokół niej sieci różnorodnych relacji.
Seminarium: Przejść od nieświadomego do świadomego wywierania wpływu, odkrywając własne znaczenie oraz misję życiową 14.01.2023 cz. 2
Spotkanie w ramach busolowego seminarium odbyło się w siedzibie Fundacji Alegoria w dniu 14.01.2023. Poprowadził je Jarek Ostryński - teolog, trener umiejętności miękkich, trener komunikacji empatycznej. Nauczyciel, koordynator, organizator, kursów i warsztatów formacyjnych. Mąż i ojciec czwórki dzieci. Uczestnicy seminarium zderzyli się z tematami dotyczącymi definicji przywództwa ( wywieranie wpływu, zjednywanie sobie zwolenników, poszukiwanie i wydobywanie potencjału u innych ) w aspekcie powołania rodzinnego a także zostali wprowadzeni w autodiagnozę w odniesieniu do postaci z prehistorii biblijnej. Prowadzący poruszył również zagadnienie moralnych elementów wywierania wpływu ( czas, słowa, postawa ) na dzieci i podopiecznych. Ciekawym tematem było również uświadomienie sobie, swojej misji w świecie oraz budowanie wokół niej sieci różnorodnych relacji.
Przeciwdziałanie wykluczeniu młodzieży poprzez wsparcie w budowaniu właściwych postaw i wartości w środowisku szkolnym i rówieśniczym 12.12.2022
Seminarium zostało zorganizowane dla nauczycieli z Gminnej Szkoły Podstawowej w Łukowej Poświęcone było przeciwdziałaniu wykluczeniu młodzieży poprzez wsparcie dobrych wzorców w środowisku domowym oraz szkolnym. Warsztat poprowadził Krystian Sroka. Zwrócił on szczególną uwagę na grupę rówieśniczą, która ma zasadniczy wpływ na działania nastolatków.