Webinaria

Seminarium: Wykluczenie dziecka w klasie i środowisku rówieśniczym. Jak temu zapobiegać? 13.09.2021
Nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Niebocku uczestniczyli w seminarium, które dotyczyło wykluczenia społecznego. Program szkolenia przewidywał wiele treści związanych z nawiązywaniem skutecznych relacji z uczniem, odkrywaniem jego osobowości a także z poznaniem sytuacji trudnych z którymi może się spotkać.
Seminarium: " Świat lęków dzieci. Zagrożenie wykluczeniem i przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym" 10.05.2021
10 maja 2021 odbyło się spotkanie w ramach realizacji projektu Busol@. Szkoleniem zostali objęci nauczyciele pracujący w Szkole Podstawowej w Maszkowicach. To bardzo specyficzna placówka. Połowa jej uczniów stanowią dzieci Romskie, a w niektórych klasach liczba Romów sięga 90%. W tej mniejszości, kulturowo buduje się postawę inności i swego rodzaju wyjątkowości, co często przejawia się dużą ilością konfliktów z prawem. Badanie prowadzone przez Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie wykazały, że prawdopodobieństwo konfliktu z prawem, wykluczenia społecznego i marginalizacji podsyca tu ubóstwo, bezdomność oraz bezrobocie. Czynnik ten podwyższa utrudniona integracja mniejszości Romskiej oraz tzw. „tradycyjne przekonania”.
Seminarium: Powrót dzieci do szkoły po pandemii. Zagrożenie wykluczeniem i budowa właściwych relacji. 29.04.2021
Realizując projekt przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, pojawił się zupełnie nowy aspekt wykluczenia i potrzeby jego zapobiegania a mianowicie, wykluczenie spowodowane powrotem dzieci do szkół i potrzebną budowania na nowo relacji międzyludzkich. Temat zawierający właśnie takie przesłane i zakres został zaprezentowany w Szkole Podstawowej w Szczereżu w gm. Łącko. Na szkoleniu w świetlicy szkolnej zgromadziło się ponad 20 nauczycieli oraz przedstawicieli rodziców.
Seminarium: Wychowanie z pomysłem - jak odnaleźć dzieci w relacji i nie zgubić siebie? 23.04.2021
Czy można mieć pomysł na wychowanie? - zdecydowanie tak! Nawet trzeba, inaczej zadanie to bedzie dla nas trudne i może byc przyczyną rodzicielskich flustrachi. Taki właśnie temat został pzredstawiony przez Patryka Podrazę, który w swoim warsztacie pzredstawił różne ciekawe pomysły na "pomysł" na wychowanie.
Seminarium: Jak pomagać rodzinie oraz środowisku edukacyjnemu budować kulturę relacji, dialogu i wzajemnego wspierania się?" 20.04.2021
Szkolenie pzreznaczone było dla nauczycieli ze Szkoły Podstawowowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu dotyczyły zagadnień związanych ze zdobywaniem umiejętności potrzebnych do budowania kultury dialogu i wzajemnego zrozumienia w środowisku szkolnym.