Webinaria

Jak rozwiązywać konflikty w rodzinie, szkole i społeczności w dobie rozwoju technologii cyfrowych? 07.12.2023
Warsztaty zostały zorganizowane dla nauczycieli i wychowawców ze Szkoły Podstawowej i Przedszkola Pro Novo w Bogaczowie. Swoja treścią obejmowały: aktualne wyzwania w zakresie technologii cyfrowych - FOMO, TMI itp a także zagadnienie dotyczące roli odpoczynku i mądrego zarządzania czasem a efektywność funkcjonowania. społecznego.
Krytyka mnie nie dotyka-jak radzić sobie z trudnymi komunikatami i empatycznie na nie odpowiadać? cz. 2
Warsztaty dla rodziców Podczas których zainteresowani poznali  jak sposób komunikowania się i język, jakiego używamy może wpływać na innych;  Sprawdzimy, czy intencje, które kryją się pod naszymi komunikatami wywierają taki wpływ, jaki chcemy oraz dowiemy się i poćwiczymy, jak reagować na trudne komunikaty w inny sposób niż unikanie czy odpowiadanie agresją. Porozmawiamy również o tym,  jak wyrażać niewygodne emocje (np. złość), kiedy nasze granice są naruszane,  w nieraniący i jasny sposób. W warstwie merytorycznej warsztatu oprzemy się o Porozumienie bez Przemocy, skorzystamy także z podpowiedzi ekspertów w zakresie komunikacji (J. Steward, T. Gordon) oraz podpowiedzi neuronauki (D. Siegel). Prowadząca Inspiratorium Marta Łazarczyk Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, dziennikarka, specjalistka Public Relations, coach ACSTH, logoterapeutka V.E. Frankl Institute. Ma za sobą ponad 22-letnie doświadczenie w pracy w placówkach oświatowych jako nauczyciel, wychowawca oraz dyrektor szkoły na wszystkich poziomach edukacyjnych. Przez 13 lat zarządzała Zespołem Szkół Społecznych (Gimnazjum i Liceum) im ks. prof. J. Tischnera w Tarnowie. W tym czasie, wraz z zespołem nauczycieli, wypracowała styl komunikacji bazującej na empatii z wykorzystaniem narzędzi NVC (Nonviolent Communication) oraz narzędzi mediacyjnych i kręgów naprawczych. Jest ekspertem z zakresu budowania i rozwijania potencjału zespołu poprzez rozwój lidera, rozwiązywania konfliktów w zespołach pracowniczych oraz zarządzania w sytuacjach kryzysowych. Opracowywała autorskie programy rozwojowe dla pracowników oświaty w zakresie kształcenia kompetencji interpersonalnych, wspierania pracy zespołowej oraz przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.
Dwa spotkania: Empatyczny lider, czyli jak budować relacje w zespołach?
Dwa spotkanie o liderstwie odbyły się w siedzibie Fundacji Alegoria. Poprowadziła je Prowadząca Monika Chochla Psycholożka, trenerka kompetencji miękkich, terapeutka Racjonalnej Terapii Zachowania. Od 10 lat jako trener i coach wspieram rozwój takich kompetencji jak: komunikacja, efektywna współpraca w zespole, praca z krytykiem wewnętrznym, rozwój samoświadomości własnej i zaufanie w związku. W pracy z ludźmi najbardziej kręci mnie błysk w oku oznaczający, że ktoś właśnie odkrył w sobie moc i siłę do pełniejszego życia, oraz że przyjmuje siebie w całości z tym, co w nim silne i wrażliwe. Przeprowadziłam ponad 1600 godzin szkoleniowych oraz ponad 600 indywidualnych konsultacji psychologicznych i coachingowych. Prowadzę autorskie warsztaty psychologiczne dla osób wierzących, inspiruję ludzi do życia zaangażowanego pisząc bloga www.chcemisie.com.pl. Prywatnie: żona, mama, miłośniczka wypraw rowerowych po Polsce i Europie.
Krytyka mnie nie dotyka-jak radzić sobie z trudnymi komunikatami i empatycznie na nie odpowiadać?
Podczas warsztatów zastanawiano się ,  jak sposób komunikowania się i język, jakiego używamy może wpływać na innych;  Sprawdzimy, czy intencje, które kryją się pod naszymi komunikatami wywierają taki wpływ, jaki chcemy oraz dowiemy się i poćwiczymy, jak reagować na trudne komunikaty w inny sposób niż unikanie czy odpowiadanie agresją. Porozmawiamy również o tym,  jak wyrażać niewygodne emocje (np. złość), kiedy nasze granice są naruszane,  w nieraniący i jasny sposób. W warstwie merytorycznej warsztatu oprzemy się o Porozumienie bez Przemocy, skorzystamy także z podpowiedzi ekspertów w zakresie komunikacji (J. Steward, T. Gordon) oraz podpowiedzi neuronauki (D. Siegel). Prowadząca Inspiratorium Marta Łazarczyk Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, dziennikarka, specjalistka Public Relations, coach ACSTH, logoterapeutka V.E. Frankl Institute. Ma za sobą ponad 22-letnie doświadczenie w pracy w placówkach oświatowych jako nauczyciel, wychowawca oraz dyrektor szkoły na wszystkich poziomach edukacyjnych. Przez 13 lat zarządzała Zespołem Szkół Społecznych (Gimnazjum i Liceum) im ks. prof. J. Tischnera w Tarnowie. W tym czasie, wraz z zespołem nauczycieli, wypracowała styl komunikacji bazującej na empatii z wykorzystaniem narzędzi NVC (Nonviolent Communication) oraz narzędzi mediacyjnych i kręgów naprawczych. Jest ekspertem z zakresu budowania i rozwijania potencjału zespołu poprzez rozwój lidera, rozwiązywania konfliktów w zespołach pracowniczych oraz zarządzania w sytuacjach kryzysowych. Opracowywała autorskie programy rozwojowe dla pracowników oświaty w zakresie kształcenia kompetencji interpersonalnych, wspierania pracy zespołowej oraz przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.