Powrót do strony Świadomy obywatel: akcje / przedsięwzięcia animujące społeczności lokalne
2 kwietnia 2023


Faithfull – świadomi norm społecznych

Projekt miał na celu zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej łamania norm życia społecznego wśród dzieci i młodzieży z województwa śląskiego. Młodzież uczestnicząca w przedsięwzięciu rekrutowana była przy współudziale Diecezjalnego Duszpasterstwa Młodzieży „Pełni Życia” – inicjatora całego pomysłu. Grupa docelowa projektu to 20 osób w wieku 16-40 lat. Grupa ta, pierwotnie zanimowana do bycia liderami swoich społeczności lokalnych, pewnego rodzaju (w języku młodzieżowym) „influenserami”, zaproszona była do udziału w wydarzeniu dostarczającym im wiedzy i zapalającym do działania. Wydarzenie było całodniowym spotkaniem o charakterze warsztatów połączonych z prelekcjami. Wszystko dotyczyło umiejętności budowania relacji i ich wpływu na postępowanie, łamanie prawa czy prześladowanie (tzw. „hejt”) ze względu na wyznawaną wiarę. Młodzież uczestnicząc w warsztatach uświadomiona została co do wagi zachowań solidarnościowych w kontekście zmieniającej się rzeczywistości, atomizacji społecznej i skrajnych zachować łamiących normy życia społecznego. Młodzież zaproszona została do refleksji nt. chrystianofobii w ich społecznościach, środowiskach rówieśniczych. Zaproszona została także to zdobywania kompetencji w zakresie przeciwdziałania naruszeniom wolności sumienia i religii.