Webinaria

Seminarium: Jak kształtować, dbać, pielęgnować i uprawiać kulturę relacji a nie swojej racji? 08.12.2021
Nauczyciele ze Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu uczestniczyli w seminarium dotyczącym szeroko pojętego zagadnienia relacji. Jak o nie dbąc, czym są dobre ralacje i jaką wartość wnoszą w nasze życie, na te właśnie pytania próbowali odpowiedzieć uczestnicy tego spotkania.
Seminarium: Słowa mają moc, czyli o tym jak dbać o relacje, a nie racje? 12.11.2021
Słowa mają ogromne znaczenie w komunikacji. To w jaki sposób zwracamy się do ucznia, może mieć kluczowe znaczenie w jego procesie edukacji, ale także w jego całościowym rozwoju. Właśnie o słowach w komunikacji była mowa podczas seminarium zorganizowanego dla nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Prudniku (gmina Prudnik, woj. opolskie) w dniu 12 listopada 2021r.
Seminarium: Jak kształtować środowisko edukacyjne, by wspierało wychowanie do właściwych postaw? 03.11.2021
Nauczyciele z Publicznego Przedszkola w Dydni byli uczestnikami seminarium, którego celem było budowanie świadomości dotyczącej stworzenia takiego środowiska edukacyjnego, które wspierałoby wychowanie właściwych postaw. Seminarium poprowadził Krystian Sroka.
Seminarium: "Powrót dzieci po pandemii do szkoły" 18.10.2021
W Dytmarowie odbyło się seminarium dla nauczycieli, dotyczące powrotu dzieci po czasie nauki zdalnej do szkół. Spotkanie z nauczycielami prowadził Krystian Sroka, który zwrócił uwagę na rolę szkoły i nauczycieli w procesie naprawy relacji na linii dziecko - środowisko. Ważne jest, aby nauczycieli zwracali uwagę na to, w jaki sposób dzieci zachowują się po powrocie, jakie mają problemy czy nawiązują kontakty z rówieśnikami. Zdaniem prowadzącego wszyscy potrzebujemy wzajemnej empatii i zrozumienia, bo sytuacja w jakiej znaleźliśmy się jako społeczeństwo była i jest nadal wyjątkowa.
Seminarium: Wykluczenie dziecka w klasie i środowisku rówieśniczym. Jak temu zapobiegać? 13.09.2021
Nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Niebocku uczestniczyli w seminarium, które dotyczyło wykluczenia społecznego. Program szkolenia przewidywał wiele treści związanych z nawiązywaniem skutecznych relacji z uczniem, odkrywaniem jego osobowości a także z poznaniem sytuacji trudnych z którymi może się spotkać.