Webinaria

Seminarium: Jak kształtować środowisko edukacyjne, by wspierało wychowanie do właściwych postaw? 03.11.2021
Nauczyciele z Publicznego Przedszkola w Dydni byli uczestnikami seminarium, którego celem było budowanie świadomości dotyczącej stworzenia takiego środowiska edukacyjnego, które wspierałoby wychowanie właściwych postaw. Seminarium poprowadził Krystian Sroka.
Seminarium: "Powrót dzieci po pandemii do szkoły" 18.10.2021
W Dytmarowie odbyło się seminarium dla nauczycieli, dotyczące powrotu dzieci po czasie nauki zdalnej do szkół. Spotkanie z nauczycielami prowadził Krystian Sroka, który zwrócił uwagę na rolę szkoły i nauczycieli w procesie naprawy relacji na linii dziecko - środowisko. Ważne jest, aby nauczycieli zwracali uwagę na to, w jaki sposób dzieci zachowują się po powrocie, jakie mają problemy czy nawiązują kontakty z rówieśnikami. Zdaniem prowadzącego wszyscy potrzebujemy wzajemnej empatii i zrozumienia, bo sytuacja w jakiej znaleźliśmy się jako społeczeństwo była i jest nadal wyjątkowa.
Seminarium: Wykluczenie dziecka w klasie i środowisku rówieśniczym. Jak temu zapobiegać? 13.09.2021
Nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Niebocku uczestniczyli w seminarium, które dotyczyło wykluczenia społecznego. Program szkolenia przewidywał wiele treści związanych z nawiązywaniem skutecznych relacji z uczniem, odkrywaniem jego osobowości a także z poznaniem sytuacji trudnych z którymi może się spotkać.
Seminarium: " Świat lęków dzieci. Zagrożenie wykluczeniem i przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym" 10.05.2021
10 maja 2021 odbyło się spotkanie w ramach realizacji projektu Busol@. Szkoleniem zostali objęci nauczyciele pracujący w Szkole Podstawowej w Maszkowicach. To bardzo specyficzna placówka. Połowa jej uczniów stanowią dzieci Romskie, a w niektórych klasach liczba Romów sięga 90%. W tej mniejszości, kulturowo buduje się postawę inności i swego rodzaju wyjątkowości, co często przejawia się dużą ilością konfliktów z prawem. Badanie prowadzone przez Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie wykazały, że prawdopodobieństwo konfliktu z prawem, wykluczenia społecznego i marginalizacji podsyca tu ubóstwo, bezdomność oraz bezrobocie. Czynnik ten podwyższa utrudniona integracja mniejszości Romskiej oraz tzw. „tradycyjne przekonania”.
Seminarium: Powrót dzieci do szkoły po pandemii. Zagrożenie wykluczeniem i budowa właściwych relacji. 29.04.2021
Realizując projekt przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, pojawił się zupełnie nowy aspekt wykluczenia i potrzeby jego zapobiegania a mianowicie, wykluczenie spowodowane powrotem dzieci do szkół i potrzebną budowania na nowo relacji międzyludzkich. Temat zawierający właśnie takie przesłane i zakres został zaprezentowany w Szkole Podstawowej w Szczereżu w gm. Łącko. Na szkoleniu w świetlicy szkolnej zgromadziło się ponad 20 nauczycieli oraz przedstawicieli rodziców.