Webinaria

Przejść od nieświadomego do świadomego wywierania wpływu, odkrywając własne znaczenie oraz misję życiową.
Spotkanie w ramach busolowego seminarium odbyło się w siedzibie Fundacji Alegoria w dniu 14.01.2023. Poprowadził je Jarek Ostryński - teolog, trener umiejętności miękkich, trener komunikacji empatycznej. Nauczyciel, koordynator, organizator, kursów i warsztatów formacyjnych. Mąż i ojciec czwórki dzieci. Uczestnicy seminarium zderzyli się z tematami dotyczącymi definicji przywództwa ( wywieranie wpływu, zjednywanie sobie zwolenników, poszukiwanie i wydobywanie potencjału u innych ) w aspekcie powołania rodzinnego a także zostali wprowadzeni w autodiagnozę w odniesieniu do postaci z prehistorii biblijnej. Prowadzący poruszył również zagadnienie moralnych elementów wywierania wpływu ( czas, słowa, postawa ) na dzieci i podopiecznych. Ciekawym tematem było również uświadomienie sobie, swojej misji w świecie oraz budowanie wokół niej sieci różnorodnych relacji.
Seminarium: Przejść od nieświadomego do świadomego wywierania wpływu, odkrywając własne znaczenie oraz misję życiową 14.01.2023 cz. 2
Spotkanie w ramach busolowego seminarium odbyło się w siedzibie Fundacji Alegoria w dniu 14.01.2023. Poprowadził je Jarek Ostryński - teolog, trener umiejętności miękkich, trener komunikacji empatycznej. Nauczyciel, koordynator, organizator, kursów i warsztatów formacyjnych. Mąż i ojciec czwórki dzieci. Uczestnicy seminarium zderzyli się z tematami dotyczącymi definicji przywództwa ( wywieranie wpływu, zjednywanie sobie zwolenników, poszukiwanie i wydobywanie potencjału u innych ) w aspekcie powołania rodzinnego a także zostali wprowadzeni w autodiagnozę w odniesieniu do postaci z prehistorii biblijnej. Prowadzący poruszył również zagadnienie moralnych elementów wywierania wpływu ( czas, słowa, postawa ) na dzieci i podopiecznych. Ciekawym tematem było również uświadomienie sobie, swojej misji w świecie oraz budowanie wokół niej sieci różnorodnych relacji.
Przeciwdziałanie wykluczeniu młodzieży poprzez wsparcie w budowaniu właściwych postaw i wartości w środowisku szkolnym i rówieśniczym 12.12.2022
Seminarium zostało zorganizowane dla nauczycieli z Gminnej Szkoły Podstawowej w Łukowej Poświęcone było przeciwdziałaniu wykluczeniu młodzieży poprzez wsparcie dobrych wzorców w środowisku domowym oraz szkolnym. Warsztat poprowadził Krystian Sroka. Zwrócił on szczególną uwagę na grupę rówieśniczą, która ma zasadniczy wpływ na działania nastolatków.
Przeciwdziałanie wykluczeniu młodzieży poprzez wsparcie w budowaniu właściwych postaw i wartości w środowisku domowym i szkolnym. 21.11.2022
Seminarium zostało zorganizowane dla nauczycieli z Zespołu Szkół Nr w Przysietnicy. Poświęcone było przeciwdziałaniu wykluczeniu młodzieży poprzez wsparcie dobrych wzorców w środowisku domowym oraz szkolnym. Warsztat poprowadził Krystian Sroka.
Jak budować środowisko rodzinne i szkolne, aby chronić dzieci i młodzież przed przestępczością i wykluczeniem?
Grupa nauczycieli ze Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Smęgorzowie w dniu 23.02.2022 uczestniczyła w seminarium, które poprowadził Krystian Sroka - nauczyciel dyplomowany, coach, tutor, trener kompetencji społecznych, neurodydaktyki oraz procesowego nauczania. Propagator uczenia się zgodnie z zasobami mózgu w oparciu o inteligencję poznawczą dziecka.