Webinaria

Seminarium: "Porozumienie bez przemocy"
Seminarium, którego tematem było porozumienie bez przemocy zostało poprowadzone przez Beata Moczkowska - mediatorka NVC, facylitatorka Kregów Naprawczych, trenerka, coach. Jedna z fundatorek i wiceprezeska Fundacji 4 KROKI www.4kroki.org Jako mediatorka i facylitatorka wpiera ludzi w rozwiązywaniu konfliktów. Jak podkreślali sami uczestnicy było to bardzo inspirujące spotkanie, którego fundamentem była nauka komunikacji bez przemocy.
Seminarium: Porozumienie bez przemocy a konflikty 18.12.2021
Czy istnieje komunikacja i porozumienie bez pzremocy? Jeśłi tak, to jak się tego nauczyć? Takimi zagadnieniami zajmowali się uczestnicy seminarium, które odbyło się 18 grudnia 2021. Poprowadziła je Beata Moczkowska - mediatorka NVC, facylitatorka Kregów Naprawczych, trenerka, coach. Jedna z fundatorek i wiceprezeska Fundacji 4 KROKI www.4kroki.org Jako mediatorka i facylitatorka wpiera ludzi w rozwiązywaniu konfliktów. Prowadzi warsztaty inspirując, jak się porozumiewać, aby pozostać w zgodzie ze sobą i zadbać o relacje. Bazuje na Nonviolent Communication (NVC), nazywanej „językiem życia”, której jest wielką entuzjastką i praktykiem.
Seminarium: Rodzice i nauczyciele - partnerzy tworzący bezpieczne środowisko edukacyjne 16.12.2021
Jak stworzyć dobre środowisko edukacyjne dla ucznia, ale także dla własnego dziecka? Czy nauczyciele i rodzice mogą być w tym procesie partnerami? Nad tą właśnie kwestią zastanawiali się z Łukaszem Wojtachą nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Brzeziej Łące - uczestnicy seminarium w dniu 16 grudnia 2021.
Seminarium: Jak kształtować, dbać, pielęgnować i uprawiać kulturę relacji a nie swojej racji? 08.12.2021
Nauczyciele ze Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu uczestniczyli w seminarium dotyczącym szeroko pojętego zagadnienia relacji. Jak o nie dbąc, czym są dobre ralacje i jaką wartość wnoszą w nasze życie, na te właśnie pytania próbowali odpowiedzieć uczestnicy tego spotkania.
Seminarium: Słowa mają moc, czyli o tym jak dbać o relacje, a nie racje? 12.11.2021
Słowa mają ogromne znaczenie w komunikacji. To w jaki sposób zwracamy się do ucznia, może mieć kluczowe znaczenie w jego procesie edukacji, ale także w jego całościowym rozwoju. Właśnie o słowach w komunikacji była mowa podczas seminarium zorganizowanego dla nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Prudniku (gmina Prudnik, woj. opolskie) w dniu 12 listopada 2021r.