Webinaria

Wykluczenie dziecka w klasie i w środowisku rówieśniczym 19.10.2023
1.Czym jest wykluczenie społeczne i jak je definiujemy? a. Status materialny b. Zaburzenie zachowania c. Niepełnosprawności d. Doświadczenie przemocy domowej 2. Konsekwencje wykluczenia a. Brak grupy odniesienia b. Nieadekwatna samoocena c. Zaburzenia wchodzenia w relacje d. Zaburzenia somatyczne 3. Zapobieganie i profilaktyka wykluczenia a. Kontrakt w klasie b. Rozwój kompetencji społecznych c. Obserwacja uczniów i regularne rozmowy d. Chroniąca relacja 4. Budowanie samodzielności i niezależności dziecka a. Aktywne słuchanie przez rodzica b. Angażowanie się w życie domu i szkoły c. Znajomość zmian rozwoju dziecka – neurodydaktyka, psychologia rozwojowa 5. Działania szkoły a. Wsparcie dla rodziców i uczniów b. Obserwacja dzieci c. Świadomość zmian zachowań ucznia po pandemii i wojnie w Ukrainie d. Świadomość i nie bagatelizowanie traum i trudności dziecka. Seminarium poprowadził Krystian Sroka – nauczyciel dyplomowany, coach, tutor, trener kompetencji społecznych, neurodydaktyki oraz procesowego nauczania. Propagator uczenia się zgodnie z zasobami mózgu w oparciu o inteligencję poznawczą dziecka. Dyrektor Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli CEDRiN. Prywatnie propagator biegania i turystyki górskiej.
Jak rozwiązywać konflikty w rodzinie, szkole i społeczności ? 13.09.2023
Zakres tematyczny: Rodzaje konfliktów oraz sposoby zmniejszania emocji podczas dyskusji. Budowanie strategii wygrana - wygrana. Każdy konflikt jest inny – indywidualne spojrzenie na konflikt. Jak prowadzić trudną rozmowę: Rozmowa o faktach. Wychodzenie w konfliktu – szukanie wspólnych rozwiązań. Zamykanie konfliktu i jego „dobre” strony. Seminarium poprowadził Krystian Sroka – nauczyciel dyplomowany, coach, tutor, trener kompetencji społecznych, neurodydaktyki oraz procesowego nauczania. Propagator uczenia się zgodnie z zasobami mózgu w oparciu o inteligencję poznawczą dziecka. Dyrektor Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli CEDRiN. Prywatnie propagator biegania i turystyki górskiej. .
Jak rozwiązywać konflikty w rodzinie, szkole i społeczności ? 14.09.2023
Zakres tematyczny: Rodzaje konfliktów oraz sposoby zmniejszania emocji podczas dyskusji. Budowanie strategii wygrana - wygrana. Każdy konflikt jest inny – indywidualne spojrzenie na konflikt. Jak prowadzić trudną rozmowę: Rozmowa o faktach. Wychodzenie w konfliktu – szukanie wspólnych rozwiązań. Zamykanie konfliktu i jego „dobre” strony. Seminarium poprowadził Krystian Sroka – nauczyciel dyplomowany, coach, tutor, trener kompetencji społecznych, neurodydaktyki oraz procesowego nauczania. Propagator uczenia się zgodnie z zasobami mózgu w oparciu o inteligencję poznawczą dziecka. Dyrektor Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli CEDRiN. Prywatnie propagator biegania i turystyki górskiej. .
Jak rozwiązywać konflikty w rodzinie, szkole i społeczności? 28.04.2023
W dniu 28.04. 2023 w Szkole Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Bogdanowicach, gmina Głubczyce, woj opolskie, odbyły się warsztaty dla nauczycieli, wychowawców z tematyki skutecznego rozwiązywania konfliktów w szkole a także w rodzinie czy danej społeczności. Warsztaty poprowadził Krystian Sroka. Zakres tematyczny szkolenia obejmował: rodzaje konfliktów, sposoby zmniejszania emocji podczas dyskusji, budowanie strategii wygrana - wygrana. Ponadto pojawiły się treści z zakresu: każdy konflikt jest inny – indywidualne spojrzenie na konflikt, jak prowadzić trudną rozmowę: Rozmowa o faktach, wychodzenie z konfliktu – szukanie wspólnych rozwiązań a także zamykanie konfliktu i jego „dobre” strony.
Seminarium: Jak rozwiązywać konflikty w rodzinie, szkole i społeczności ?
W dniu 27.04. 2023 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łączniku, gmina Biała, odbyły się warsztaty dla nauczycieli, wychowawców z tematyki skutecznego rozwiązywania konfliktów w szkole a także w rodzinie czy danej społeczności. Warsztaty poprowadził Krystian Sroka. Zakres tematyczny szkolenia obejmował: rodzaje konfliktów, sposoby zmniejszania emocji podczas dyskusji,  budowanie strategii wygrana - wygrana. Ponadto pojawiły się treści z zakresu: każdy konflikt jest inny – indywidualne spojrzenie na konflikt, jak prowadzić trudną rozmowę: Rozmowa o faktach, wychodzenie z konfliktu – szukanie wspólnych rozwiązań a także zamykanie konfliktu i jego „dobre” strony.