Webinaria

Przeciwdziałanie wykluczeniu młodzieży poprzez wsparcie w budowaniu właściwych postaw i wartości w środowisku domowym i szkolnym. 21.11.2022
Seminarium zostało zorganizowane dla nauczycieli z Zespołu Szkół Nr w Przysietnicy. Poświęcone było przeciwdziałaniu wykluczeniu młodzieży poprzez wsparcie dobrych wzorców w środowisku domowym oraz szkolnym. Warsztat poprowadził Krystian Sroka.
Jak budować środowisko rodzinne i szkolne, aby chronić dzieci i młodzież przed przestępczością i wykluczeniem?
Grupa nauczycieli ze Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Smęgorzowie w dniu 23.02.2022 uczestniczyła w seminarium, które poprowadził Krystian Sroka - nauczyciel dyplomowany, coach, tutor, trener kompetencji społecznych, neurodydaktyki oraz procesowego nauczania. Propagator uczenia się zgodnie z zasobami mózgu w oparciu o inteligencję poznawczą dziecka.
Seminarium: "Porozumienie bez przemocy"
Seminarium, którego tematem było porozumienie bez przemocy zostało poprowadzone przez Beata Moczkowska - mediatorka NVC, facylitatorka Kregów Naprawczych, trenerka, coach. Jedna z fundatorek i wiceprezeska Fundacji 4 KROKI www.4kroki.org Jako mediatorka i facylitatorka wpiera ludzi w rozwiązywaniu konfliktów. Jak podkreślali sami uczestnicy było to bardzo inspirujące spotkanie, którego fundamentem była nauka komunikacji bez przemocy.
Seminarium: Porozumienie bez przemocy a konflikty 18.12.2021
Czy istnieje komunikacja i porozumienie bez pzremocy? Jeśłi tak, to jak się tego nauczyć? Takimi zagadnieniami zajmowali się uczestnicy seminarium, które odbyło się 18 grudnia 2021. Poprowadziła je Beata Moczkowska - mediatorka NVC, facylitatorka Kregów Naprawczych, trenerka, coach. Jedna z fundatorek i wiceprezeska Fundacji 4 KROKI www.4kroki.org Jako mediatorka i facylitatorka wpiera ludzi w rozwiązywaniu konfliktów. Prowadzi warsztaty inspirując, jak się porozumiewać, aby pozostać w zgodzie ze sobą i zadbać o relacje. Bazuje na Nonviolent Communication (NVC), nazywanej „językiem życia”, której jest wielką entuzjastką i praktykiem.
Seminarium: Rodzice i nauczyciele - partnerzy tworzący bezpieczne środowisko edukacyjne 16.12.2021
Jak stworzyć dobre środowisko edukacyjne dla ucznia, ale także dla własnego dziecka? Czy nauczyciele i rodzice mogą być w tym procesie partnerami? Nad tą właśnie kwestią zastanawiali się z Łukaszem Wojtachą nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Brzeziej Łące - uczestnicy seminarium w dniu 16 grudnia 2021.