Powrót do strony Webinaria
2 grudnia 2022


Przeciwdziałanie wykluczeniu młodzieży poprzez wsparcie w budowaniu właściwych postaw i wartości w środowisku domowym i szkolnym. 21.11.2022

Seminarium zostało zorganizowane dla nauczycieli z Zespołu Szkół Nr w Przysietnicy. Poświęcone było przeciwdziałaniu wykluczeniu młodzieży poprzez wsparcie dobrych wzorców w środowisku domowym oraz szkolnym. Warsztat poprowadził Krystian Sroka.

---

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Verbi Valor Inspiratorium: Przeciwdziałanie wykluczeniu młodzieży poprzez wsparcie w budowaniu właściwych postaw i wartości w środowisku domowym i szkolnym. 21.11.2022