Webinaria

Seminarium: "Można różnić się pozytywnie-przeciwdziałanie dyskryminacji, marginalizacji, wykluczeniu" Jarosław 08.10.2020
Tematem tego spotkania było przeciwdziałanie dyskryminacji i marginalizacji. Grupą szkoleniową stanowili nauczyciele, którzy zdobywali szereg potrzebnych umiejętności z tego zakresu. Warto podkreślić raz jeszcze, że można się różnic pozytywnie i by c otwartym na innych ludzi!
Seminarium: "Wykluczenie i bezpieczeństwo w świecie cyfrowym" Nozdrzec 29.09.2020
Uczestnikami seminarium byli nauczyciele, którzy pod czujnym okiem prowadzącego seminarium Tomasza Owsianki zapoznali się z tematyką związaną z bezpieczeństwem cyfrowym.
Seminarium: "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu nauczycieli" Izdebki 22.09.2020
Tomasz Owsianka poprowadził w Izdebkach warsztat dotyczący przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu przez nauczycieli.