Powrót do strony Webinaria
20 marca 2022


Jak budować środowisko rodzinne i szkolne, aby chronić dzieci i młodzież przed przestępczością i wykluczeniem?

Grupa nauczycieli ze Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Smęgorzowie w dniu 23.02.2022 uczestniczyła w seminarium, które poprowadził Krystian Sroka - nauczyciel dyplomowany, coach, tutor, trener kompetencji społecznych, neurodydaktyki oraz procesowego nauczania. Propagator uczenia się zgodnie z zasobami mózgu w oparciu o inteligencję poznawczą dziecka.

Zakres tematyczny

 

  1. Grupa jako zbiorowość społeczna z jednolitym systemem norm i wartości.
  2. Dom rodzinny jako system wsparcia i bezpieczeństwa dziecka.
  3. Funkcjonowanie młodzieży w grupach rówieśniczych.
  4. Sposoby wykluczania z grupy – trudności relacyjne młodych i sposoby wychodzenia z kryzysu.
  5. Rola nauczycieli w budowaniu tożsamości młodego człowieka.
  6. Szkoła jako miejsce interakcji społecznej – szanse, zagrożenia, wpływ covid-19.

Seminarium: Jak budować środowisko rodzinne i szkolne, aby chronić dzieci i młodzież przed przestępczością i wykluczeniem? 23.02.2022