Powrót do strony Webinaria
10 lutego 2023


Seminarium: Przejść od nieświadomego do świadomego wywierania wpływu, odkrywając własne znaczenie oraz misję życiową 14.01.2023 cz. 2

Spotkanie w ramach busolowego seminarium odbyło się w siedzibie Fundacji Alegoria w dniu 14.01.2023. Poprowadził je Jarek Ostryński - teolog, trener umiejętności miękkich, trener komunikacji empatycznej. Nauczyciel, koordynator, organizator, kursów i warsztatów formacyjnych. Mąż i ojciec czwórki dzieci. Uczestnicy seminarium zderzyli się z tematami dotyczącymi definicji przywództwa ( wywieranie wpływu, zjednywanie sobie zwolenników, poszukiwanie i wydobywanie potencjału u innych ) w aspekcie powołania rodzinnego a także zostali wprowadzeni w autodiagnozę w odniesieniu do postaci z prehistorii biblijnej. Prowadzący poruszył również zagadnienie moralnych elementów wywierania wpływu ( czas, słowa, postawa ) na dzieci i podopiecznych. Ciekawym tematem było również uświadomienie sobie, swojej misji w świecie oraz budowanie wokół niej sieci różnorodnych relacji.

---

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Seminarium: Przejść od nieświadomego do świadomego wywierania wpływu, odkrywając własne znaczenie oraz misję życiową 14.01.2023 cz. 2