Powrót do strony Webinaria
20 grudnia 2022


Przeciwdziałanie wykluczeniu młodzieży poprzez wsparcie w budowaniu właściwych postaw i wartości w środowisku szkolnym i rówieśniczym 12.12.2022

Seminarium zostało zorganizowane dla nauczycieli z Gminnej Szkoły Podstawowej w Łukowej Poświęcone było przeciwdziałaniu wykluczeniu młodzieży poprzez wsparcie dobrych wzorców w środowisku domowym oraz szkolnym. Warsztat poprowadził Krystian Sroka. Zwrócił on szczególną uwagę na grupę rówieśniczą, która ma zasadniczy wpływ na działania nastolatków.

---

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Verbi Valor Inspiratorium: Przeciwdziałanie wykluczeniu młodzieży poprzez wsparcie w budowaniu właściwych postaw i wartości w środowisku szkolnym i rówieśniczym 12.12.2022