Powrót do strony Świadomy obywatel: akcje / przedsięwzięcia animujące społeczności lokalne
1 kwietnia 2023


CUD, czyli Herbatka …”

Inicjatywa miała za zadanie promowanie wartości chrześcijańskich, propagowanie patriotyzmu i wolności wyznawanej wiary. Wszystko to w kontekście dzieci niepełnosprawnych, które ww. wspomniane wartości przeżywają szczerze, głęboko i na poważnie. Nie zawsze jednak osobom pełnosprawnym takie postrzeganie dzieci w ogóle przychodzi na myśl, tym samym nie mówi się o tym aspekcie przeżywania codzienności przez niepełnosprawnych.  Inicjatywa zakładała w związku z tym powstanie piosenek, których to do stworzenia inspiracją byli wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Wierzchosławice – Dwudniaki. Autorami tekstów i kompozytorami, a zarazem aranżerami były osoby na co dzień pracujące z nimi w charakterze terapeuty, wychowawcy i nauczyciela. Projekt przewidywał zajęcia muzyczno - wokalne z wykonawcami tychże utworów, czyli grupy wychowanków SOSW, w ramach których byli selektywnie i regularnie przygotowywani do nagrań w studio. Muzyka często, zwłaszcza u dzieci niepełnosprawnych  uzewnętrznia to, czego nie da się do końca nazwać, a co może jednak wybrzmieć, czyli nasze emocje oraz wartości, którymi kierujemy się na co dzień, i którymi to powinniśmy się kierować, a także mieć świadomość do wolności ich wyznawania. Teksty miały za zadanie uzewnętrzniać właśnie ich sposób doświadczania świata, i relacji z nim, jak również z drugim człowiekiem. Dzięki tym piosenkom, wewnętrzny świat osób na co dzień niedostrzeganych i pomijanych, bądź też traktowanych marginalnie ujrzał światło dzienne i stał się zarazem przekazem dla szerszego grona odbiorców, w kręgu których znajdą się cała społeczność ośrodka, ich rodziny i bliscy, lokalne środowisko oraz inne tego typu placówki. Było to bowiem pokazanie przeżywania wiary i przywiązania do Ojczyzny oczami niepełnosprawnego.

Poprzez realizację projektu uczestnicy mieli możliwość wzmocnienia i kreowania postaw obywatelskich i patriotycznych uwrażliwienia społeczeństwa zjawisko łamania norm życia społecznego osób z niepełnosprawnością. Dzięki uczestnictwu chociażby w zajęciach wokalno-muzycznych mieli możliwość redukcji i zastępowania zachowań trudnych  poprzez akceptowalne formy i sposoby. Udział w projekcie był także możliwością publicznego i swobodnego wyrażania i wyznawania swoich wartości chrześcijańskich, którymi kierują się na co dzień w swoim życiu. Kształtowane były także wspólne działania, których zadaniem było motywowanie i uświadamianie wzięcia odpowiedzialności za wspólnie podjęte przedsięwzięcie. Inicjatorzy zaznaczają, że „projekt miał istotny pod względem ukazania sytuacji rodzin, które borykają się z trudnościami wynikającymi z niepełnosprawności, a fakt bycia w bliskiej relacji z Bogiem i kierowanie się na co dzień wartościami chrześcijańskimi daje siłę do pokonywania przeciwności i umacnia relacje z drugim człowiekiem”.

 

---

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.