Powrót do strony Świadomy obywatel: akcje / przedsięwzięcia animujące społeczności lokalne
1 kwietnia 2023


Jonasz – jak być znakiem pokazując dobro i ostrzegając przed złem.

rojekt adresowany był dla rodzin z miasta Mysłowice oraz dzieci z Centrum Opiekuńczo-Wychowawczego „Nadzieja” prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Mysłowicach. Projektowi towarzyszył temat przewodni skoncentrowany wokół treści rodzinno-wychowawczych w duchu Ewangelii. Formacją objęci byli zarówno dorośli (rodzice) jak i dzieci.  W trakcie trwania projektu miały miejsce konferencje online z psychologami  Archidiecezjalnej Poradni Specjalistycznej „Przystań” w Katowicach o tematyce kształtowania i propagowania postaw społecznych, przeciwdziałania zagrożeniom dla małżeństw i rodzin, przeciwdziałania uzależnieniom głównie od mediów społecznościowych, umiejętności współdziałania w grupie, radzenia sobie z emocjami itp.

Zrealizowano także wycieczki edukacyjne, m.in. do Skansenu Słowian i Wikingów w Wolinie, Zagrody Żubrów w Międzyzdrojach, zajęcia sportowe i formacyjne dla dzieci z uwzględnieniem ich rozwoju psychoruchowego, prowadzone przez diakonię wychowawczą. Część dzieci, zwłaszcza tych najbardziej wykluczonych i bez zasobów finansowych zaliczyła pobyt w Ośrodku Wypoczynkowym. Całość grantu znacznie przekraczała 4000zł otrzymane od nas, ponieważ Inicjatorzy pozyskali środki z wielu źródeł. W ramowym programie były też  działania upowszechniające Katolicką Naukę Społeczną: spotkania dla rodziców, nauczania, wspólna Eucharystia czy wieczorna modlitwa.

 

---

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości