Blog

Nie oceniaj mnie! Kilka słów o destrukcyjnych komunikatach
Jesteś niegrzeczna! Jesteś leniwy! Jesteś bałaganiarzem! Tego typu oceny rzucamy często w stronę dzieci zapominając, jak niebezpieczne skutki mogą za sobą nieść. Z perspektywy psychologicznej ocenianie, to jeden z najbardziej destrukcyjnych komunikatów, jaki możemy przekazywać dzieciom. Ich skutki widzimy na wielu poziomach. Pierwszym z nich jest emocjonalny. Słysząc ocenę dziecko może poczuć smutek, złość, czy odrzucenie. W konsekwencji mogą pojawić się skutki behawioralne, związane z zachowaniem. Oceniony może chcieć odreagować frustrację poprzez zachowania agresywne, skierować złość na siebie w formie autoagresji lub zacząć izolować się społecznie. Kolejna grupa konsekwencji to skutki poznawcze, kiedy powtarzane wciąż oceny zaczynają wbudowywać się w monolog wewnętrzny dziecka. W pewnym momencie samo zaczyna myśleć o sobie, że jest do niczego, że jest brzydkie, że jest looserem. A stąd już krok do obniżonej samooceny, problemów w relacjach, problemów psychicznych, a nawet zdrowotnych.
Po pierwsze zauważyć!
Badania przeprowadzone przez Instytut Badań Edukacyjnych wskazują, że większość uczniów w polskich szkołach doświadcza zachowań agresywnych ze strony kolegów i koleżanek, najczęściej są to działania w sferze relacyjnej i słownej. Nieco ponad jedna trzecia uczniów doświadcza w ciągu miesiąca co najmniej kilku agresywnych zachowań kolegów/koleżanek, które uznaje za przykre, natomiast co dziesiąty uczeń doświadcza w szkole długotrwałej przemocy. Wyniki te jednoznacznie wskazują, że w każdej szkole są dzieci, które doświadczają wykluczenia, dyskryminacji i przemocy: werbalnej, relacyjnej, fizycznej czy cyberprzemocy.
SYSTEMOWY OBRAZ NASTOLATKA: Przyczyny i konsekwencje zmian strukturze i działaniu układu nerwowego w okresie adolescenci z perspektywy ogólnej teorii systemów.
Układ nerwowy jest systemem o nieprawdopodobnej złożoności. Jak każdy system jest on zdolny do reakcji na zmiany warunków środowiska. Wykorzystuje do tego celu możliwości, jakie daje mu struktura oraz wbudowane w nią mechanizmy samoregulacji. Organizm ludzki, jak wszystkie organizmy żywe, zalicza się do tak zwanych układów otwartych. To nieco enigmatyczne określenie oznacza, że może on wymieniać z otoczeniem energię i materię. W przypadku większości układów taka sytuacja prowadzi do stopniowego rozpraszania się energii układu aż do wyrównania poziomu entropii z otoczeniem, czyli śmierci. Wszystkie układy otwarte dążą bowiem, zgodnie z drugą zasadą termodynamiki, do wzrostu entropii, czyli do maksymalnego bałaganu. Porządek w przyrodzie jest bowiem kosztownym luksusem.
Ocena, która łączy a nie dzieli. Jak budować dobrą samoocenę ucznia?
Ocenianie a motywowanie… to często pojawiający się w przestrzeni szkolnej dylemat. Szczególnie ważnym jest zwrócenie uwagi na to, by ocena spełniała wobec ucznia, jak najbardziej motywującą rolę. W placówkach oświatowych trzeba uwzględnić też wymagania prawne, który zostały nałożone na szkoły. Opierając się na zapisach prawa, zmienionych w 2015 roku, należy zwrócić uwagę rolę informacji zwrotnej w procesie oceniania i jej motywacyjną funkcję, która ma szczególne znaczenie podczas oceniania zdalnego. Uczeń, który wiele zadań wykonuje samodzielnie, planuje swój proces uczenia się w oparciu o proponowane przez nauczyciela aplikacje/ komunikatory, bardzo potrzebuje kontaktu podczas którego otrzyma wskazówki dotyczące osiąganych sukcesów oraz dalszej pracy. Dlatego motywacyjna funkcja oceniania nabiera szczególnego znaczenia podczas edukacji zdalnej.
Ciekawa publikacja o edukacji w czasach pandemii
Dzisiaj na naszym blogu polecamy ciekawą publikację pod redakcją prof. dr hab. Jacka Pyżalskiego o edukacji w czasach pandemii.