Powrót do strony Webinaria
30 kwietnia 2023


Seminarium: Jak rozwiązywać konflikty w rodzinie, szkole i społeczności ?

W dniu 27.04. 2023 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łączniku, gmina Biała, odbyły się warsztaty dla nauczycieli, wychowawców z tematyki skutecznego rozwiązywania konfliktów w szkole a także w rodzinie czy danej społeczności. Warsztaty poprowadził Krystian Sroka. Zakres tematyczny szkolenia obejmował: rodzaje konfliktów, sposoby zmniejszania emocji podczas dyskusji,  budowanie strategii wygrana - wygrana. Ponadto pojawiły się treści z zakresu: każdy konflikt jest inny – indywidualne spojrzenie na konflikt, jak prowadzić trudną rozmowę: Rozmowa o faktach, wychodzenie z konfliktu – szukanie wspólnych rozwiązań a także zamykanie konfliktu i jego „dobre” strony.

---
Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Jak rozwiązywać konflikty w rodzinie, szkole i społeczności ? 27.04.2023