Powrót do strony Webinaria
12 listopada 2023


Krytyka mnie nie dotyka-jak radzić sobie z trudnymi komunikatami i empatycznie na nie odpowiadać? cz. 2

Warsztaty dla rodziców Podczas których zainteresowani poznali  jak sposób komunikowania się i język, jakiego używamy może wpływać na innych;  Sprawdzimy, czy intencje, które kryją się pod naszymi komunikatami wywierają taki wpływ, jaki chcemy oraz dowiemy się i poćwiczymy, jak reagować na trudne komunikaty w inny sposób niż unikanie czy odpowiadanie agresją. Porozmawiamy również o tym,  jak wyrażać niewygodne emocje (np. złość), kiedy nasze granice są naruszane,  w nieraniący i jasny sposób. W warstwie merytorycznej warsztatu oprzemy się o Porozumienie bez Przemocy, skorzystamy także z podpowiedzi ekspertów w zakresie komunikacji (J. Steward, T. Gordon) oraz podpowiedzi neuronauki (D. Siegel). Prowadząca Inspiratorium Marta Łazarczyk Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, dziennikarka, specjalistka Public Relations, coach ACSTH, logoterapeutka V.E. Frankl Institute. Ma za sobą ponad 22-letnie doświadczenie w pracy w placówkach oświatowych jako nauczyciel, wychowawca oraz dyrektor szkoły na wszystkich poziomach edukacyjnych. Przez 13 lat zarządzała Zespołem Szkół Społecznych (Gimnazjum i Liceum) im ks. prof. J. Tischnera w Tarnowie. W tym czasie, wraz z zespołem nauczycieli, wypracowała styl komunikacji bazującej na empatii z wykorzystaniem narzędzi NVC (Nonviolent Communication) oraz narzędzi mediacyjnych i kręgów naprawczych. Jest ekspertem z zakresu budowania i rozwijania potencjału zespołu poprzez rozwój lidera, rozwiązywania konfliktów w zespołach pracowniczych oraz zarządzania w sytuacjach kryzysowych. Opracowywała autorskie programy rozwojowe dla pracowników oświaty w zakresie kształcenia kompetencji interpersonalnych, wspierania pracy zespołowej oraz przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.


Projekt współfinansowany z Fundusz Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Krytyka mnie nie dotyka-jak radzić sobie z trudnymi komunikatami i empatycznie na nie odpowiadać? 10.11.2023