Powrót do strony Aktualności
23 grudnia 2023


Wyróżnienia dla pedagogów ośrodków wychowawczych, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich

Wiceminister sprawiedliwości Piotr Cieplucha uhonorował dziś (24 listopada br.) 27 nauczycieli, wychowawców i psychologów za wzorową pracę w ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich. - Państwa misja ma szczególny charakter i wymaga odpowiednich predyspozycji. To prawdziwa praca u podstaw. Z poświęceniem pomagacie młodzieży, która znalazła się w trudnej sytuacji. I dzięki Waszemu zaangażowaniu młodzi ludzie dostają od życia drugą szansę, z której wielu z nich korzysta -podkreślił wiceminister. - Nagrody Ministra Sprawiedliwości i Medale Komisji Edukacji Narodowej są podkreśleniem Państwa dotychczasowej sukcesów. Ale też zobowiązaniem na przyszłość, byście nadal z takim oddaniem poświęcali się swojej pracy – dodał. Nagrody Ministra Sprawiedliwości - w uznaniu szczególnych zasług w pracy dydaktycznej, wychowawczej, resocjalizacyjnej i opiekuńczej - otrzymało 21 pedagogów: Szymon Bolik - wychowawca w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Raciborzu, Piotr Bronowski - nauczyciel w Okręgowym Ośrodku Wychowawczym w Studzieńcu, Dawid Chachulski - wychowawca w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Głogowie, Leszek Dylewski - wychowawca w Zakładzie Poprawczym w Nowem, Ewa Hałas - pedagog w Okręgowym Ośrodku Wychowawczym w Szubinie, Małgorzata Janda - pedagog w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Raciborzu, Adam Janas - wychowawca w Okręgowym Ośrodku Wychowawczym w Jerzmanicach Zdroju, Barbara Jóźwiak - nauczyciel praktycznej nauki zawodu w Zakładzie Poprawczym w Nowem, Edyta Masternak - wychowawca w Schronisku dla Nieletnich w Dominowie, Żaneta Nowak - kierownik internatu w Okręgowym Ośrodku Wychowawczym w Koronowie, Jacek Parański - wychowawca w Okręgowym Ośrodku Wychowawczym w Jerzmanicach Zdroju, Jarosław Piasecki - nauczyciel praktycznej nauki zawodu w Schronisko dla Nieletnich w Dominowie, Piotr Polański - nauczyciel w Zakładzie Poprawczym w Kcyni, Tomasz Półtorak - wychowawca w Okręgowym Ośrodku Wychowawczym w Szubinie, Karol Roj - kierownik internatu w Okręgowym Ośrodku Wychowawczym w Szubinie, Karolina Skrzypek - pedagog w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Głogowie, Joanna Szota-Potempska - nauczyciel w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Zawierciu, Radosław Ściślicki - wychowawca w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Zawierciu, Violetta Urban - psycholog w Zakładzie Poprawczym w Kcyni, Michał Wojtas - nauczyciel w Zakładzie Poprawczym w Tarnowie, Marek Wypasek - nauczyciel praktycznej nauki zawodu w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Raciborzu. Medale Komisji Edukacji Narodowej - przyznawane na wniosek Ministra Sprawiedliwości przez Ministra Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania -otrzymało 6 pedagogów: Katarzyna Bieńkowska - nauczyciel w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Zawierciu, Henryka Cieślewicz-Kowalska - psycholog w Okręgowym Ośrodku Wychowawczym w Koronowie, Aneta Grzegorczyk - wychowawca w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Zawierciu, Michał Mazur - wychowawca w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Zawierciu, Justyna Piec - wychowawca w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Zawierciu, Witold Zając - kierownik szkoły w Okręgowym Ośrodku Wychowawczym w Koszalinie. Gratulujemy wszystkim wyróżnionym! Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości