Powrót do strony Aktualności
29 grudnia 2023


Nowa kadencja Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów

w dniu 21 listopada odbyło się pierwsze posiedzenie nowego składu Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów. To już 5. kadencja gremium, które działa przy Ministrze Sprawiedliwości. W skład Rady weszli m.in. przedstawiciele mediatorów, sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, doradców podatkowych, uczelni wyższych, Prokuratorii Generalnej, Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Sprawiedliwości. Rada to organ doradczy Ministra Sprawiedliwości. Zajmuje się promowaniem alternatywnych metod rozwiązywania sporów i opiniowaniem projektów aktów prawnych. Do jej zadań należy też np. propagowanie postępowań mediacyjnych i zasad pracy mediatora. Rada reaguje również na bieżące problemy zgłaszane przez osoby związane z mediacją zawodowo, jak i te korzystające z mediacji. Rada poprzedniej kadencji zajmowała się m.in. Krajowym Rejestrem Mediatorów, standardami prowadzenia szkoleń z zakresu mediacji, wynagrodzeniem mediatorów w mediacjach ze skierowania sądu, czy standardami prowadzenia mediacji w warunkach izolacji więziennej. Efekty prac znalazły odzwierciedlenie w przyjętych przez Radę standardach szkoleń dla mediatorów, a także w projekcie zmian rozporządzenia o postępowaniu mediacyjnym w sprawach karnych. Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości