Powrót do strony Aktualności
22 grudnia 2023


Betlejemskie Światło Pokoju dotarło do Ministerstwa Sprawiedliwości

Betlejemskie Światło Pokoju to międzynarodowa akcja mająca na celu szerzenie przesłania wzajemnego szacunku i nadziei. Światło, które pochodzi z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem, przemierza całą Europę, przypominając o uniwersalnych wartościach, takich jak miłość, solidarność i bezpieczeństwo. Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Adam Bodnar złożył harcerzom życzenia świąteczne oraz podziękował za kontynuowanie pięknej inicjatywy, która w Polsce jest organizowana od 1991 r. W uroczystości uczestniczyli również przedstawiciele kierownictwa resortu: Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, Maria Ejchart oraz Wojciech Kutyła.

W tym roku hasłem przewodnim akcji jest „Czyńmy pokój”. W dobie licznych konfliktów międzynarodowych wybrzmiewa ono szczególnie silnie. Ciepło, jakie niesie Betlejemskie Światło Pokoju, skłania do refleksji oraz przypomina o pragnieniu pokoju i zrozumienia, które łączy wszystkich ludzi, niezależnie od poglądów politycznych.

Biuro Komunikacji i Promocji

Ministerstwo Sprawiedliwości