Verbi Valor

Verbi Valor Inspiratorium: "Rodzicielstwo z pozytywną dyscypliną" 05.05.2021
Wychowanie dzieci to bardzo trudny a zarazem odpowiedzialny proces, do którego rodzice powinni się przygotować. Co więcej trzeba mieć także spójny pomysł na ten proces. Jednym z takich pomysłów, które można wdrożyć w rodzinie jest właśnie pozytywna dyscyplina. Właśnie z niej odbył się warsztat dla rodziców. Poprowadziło go Anna Moszko-Wawer - trenerka, coach kryzysowy, Edukatorka Rodziców i Wczesnego Dzieciństwa, absolwentka psychologii rozwoju i Studium Pedagogicznego, autorka programów szkoleniowych w zakresie budowania odporności psychicznej i psychologii rodzicielstwa; prywatnie żona i mama trzech urwisów.
Verbi Valor Inspiratorium: 26.04.2021 "Pozytywna dyscyplina w szkole i przedszkolu" cz. 2
Kolejne spotkanie z Sylwią Anderson - Hanney w ramach warsztatów z pozytywnej dyscypliny. Prowadząca warsztat podkreśłiła znaczenie komunikacji opartej na emaptii a także zachęciła wszystkich uczestników do otwartości w praktycznym stosowaniu narzędzi pozytywnej dycypliny w swoim środowisku pracy: szkole a także w pzredszkolu.
Verbi Valor Inspiratorium 23.04.2021: Informacja zwrotna dla nauczyciela i rodzica, czyli jak mówić i być dobrze zrozumianym?
Informacja zwrotna stała się tematem warsztatu, który przygotowała Agnieszka Poliwka - Jeż. Zwróciła ona uwagę, że taka ifnormacja może bardzo pomóc w pracy nauczyciela, jest sygnałem od ucznia na ile opanował okreśłony materiał. Uczestnicy warsztu mogli przekonać się o roli takiej informacji, jaką może ona pełnić.
Verbi Valor Inspiratorium: 28.04.2021 "Rodzicielstwo z pozytywną dyscypliną"
Pozytywna dyscyplina to metoda wychowawcza, która pozwala rodzicom, ale także nauczycielom lepiej poznawać swoje dzieci/uczniów. Cechuje ją zrozumienie i indywidualne podjeście. O wszystkich innych aspektach a także o narzędziach poztywnej dyscypliy mówiła Anna Mączko - Wawer, która była prowadzącą warszta z tej metody.
Verbi Valor Inspiratorium: "Pozytywna dyscyplina w szkole i przedszkolu" 19.04.2021
Jak podkreślili uczestnicy warsztatów, to było niezwykle praktyczne spotkanie z Sylwią Anderson - Hanney. Podczas warsztatów z pozytywnej dyscypliny uczestnicy otrzymali pakiet narzędzi do jej wdrażania w środowisku szkolnym oraz przedszkolnym.