Verbi Valor

Verbi Valor Inspiratorium: "Jak stawiać empatyczne granice?" 15.11.2022
Warsztaty poprowadziła Ewa Tyralik-Kulpa - Trenerka komunikacji umiejętności psychospołecznych, rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, na stałe związana ze Szkołą Komunikacji Opartej na Empatii. Wykładowczyni empatycznej komunikacji opartej na NVC na Studiach Podyplomowych na (Komunik acja Oparta na Empatii w Organizacjach) oraz na UW (Przedmiot Proces Komunikacji w Szkole i Przedszkolu dla studentów pedagogiki). Podczas warsztatów uczestnicy zapoznali się czym są zdrowe granice, a kiedy granice „chorują” – i jakie to ma dla nas znaczenie a także szukali sposobów na ich empatyczne stawianie. Istotnym elementem warsztatów były ćwiczenia z zakresu empatycznego odmawiania. W warstwie merytorycznej warsztat został opierał się o Porozumienie bez Przemocy a także uczestnicy zapoznali się sz podpowiedzi ekspertów w zakresie komunikacji (J. Steward, T. Gordon), podpowiedzi neuronauki (D. Siegel), a także narzędzi Resonant Healing Sarah Payton.
Verbi Valor Inspiratorium: Racja czy relacja 26.10.2022
Legnica to kolejne miasto, które odwiedził ze swoimi warsztatami "Racja czy relacja" Patryk Podraza. W trakcie warsztatu metodami aktywnymi, uczestnicy mogli zarówno zwiększyć swoją wiedze z zakresu kompetencji jak i przetrenować je na sali szkoleniowej. Warsztat opierał się o założenia Porozumienia Bez Przemocy oraz pokrewnych myśli pedagogicznych. Uczestnicy w trakcie warsztatu prowadzili podobnie jak dzień wcześniej w Lublinie prowadzili dyskusje a także wymieniali się poglądami i swoimi własnymi doświadczeniami. Warsztaty poprowadził Patryk Podraza to doświadczony pedagog, terapeuta, który od 12 lat z pasją prowadzi szkolenia tzw. miękkie, dzieląc się w ich trakcie swoją wiedzą, doświadczeniem i energią. W pracy jak i życiu, stara się otwierać ludzi na zmiany, w oryginalny i humorystyczny sposób zapętlając różne teorie z życiową codziennością. Zawodowo wspiera pedagogów, rodziców, dzieci i młodzież w odnajdywaniu pomysłów na siebie. Dzieli się swoim doświadczeniem na FB_Wychowanie z pomysłem – Patryk Podraza.
Verbi Valor Inspiratorium: Racja czy relacja 25.10.2022
W trakcie warsztatu, który poprowadził Patryk Podraza metodami aktywnymi, uczestnicy mogli zarówno zwiększyć swoją wiedze z zakresu kompetencji jak i przetrenować je na sali szkoleniowej. Warsztat opierał się o założenia Porozumienia Bez Przemocy oraz pokrewnych myśli pedagogicznych. Uczestnicy w trakcie warsztatu prowadzili dyskusje a także wymieniali się poglądami i swoimi własnymi doświadczeniami. Warsztaty poprowadził Patryk Podraza Doświadczony pedagog, terapeuta, który od 12 lat z pasją prowadzi szkolenia tzw. miękkie, dzieląc się w ich trakcie swoją wiedzą, doświadczeniem i energią. W pracy jak i życiu, stara się otwierać ludzi na zmiany, w oryginalny i humorystyczny sposób zapętlając różne teorie z życiową codziennością. Zawodowo wspiera pedagogów, rodziców, dzieci i młodzież w odnajdywaniu pomysłów na siebie. Dzieli się swoim doświadczeniem na FB_Wychowanie z pomysłem – Patryk Podraza.
Verbi Valor Inspiratorium: "Nie dasz, czego nie masz" O relacjach i dbaniu o siebie 30.08.2022
Inspiratorium poświęcone było budowaniu swojej własnego poczucia wartości oraz poznaniu takich umiejętności, które w późniejszej pracy zawodowej przynosić będą dobre owoce. Warsztaty w przededniu nowego roku szkolnego zorganizowane były dla nauczycieli oraz osób, które pracują z młodzieżą. Poprowadziła ja Marta Łazarczyk.
Verbi Valor Inspiratorium: "Mamo wyluzuj. Spokojniejsze macierzyństwo w ujęciu samoregulacji" 27.05.2022
W siedzibie fundacji Alegoria odbyły się warsztaty dla mam. Jak podkreślały uczestniczki spotkania był to wyjątkowy czas podczas którego mamy nie tylko dzieliły się swoim doświadczeniem macierzyństwa, ale również zyskały dużą dawkę wiedzy od specjalistki w tym temacie. Warsztaty bowiem poprowadziła Iwona Wróbel-Przebięda -psycholog, pedagog, terapeutka środowiskowa. Jest absolwentką pedagogiki Uniwersytetu Pedagogicznego oraz psychologii klinicznej na Wyższej Szkole Biznesu - National Louis University, obecnie w trakcie całościowego kursu z terapii środowiskowej dzieci i młodzieży w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Od 11 lat pracuje z rodzinami edukując, wzmacniając kompetencje rodzicielskie i wspierając w sytuacjach kryzysowych. Towarzyszy rodzicom i nauczycielom w pogłębianiu wiedzy o rozwoju ich podopiecznych oraz poszukiwaniu sposobów skutecznej komunikacji opartej o wzajemny szacunek. Pracuje również świadcząc pomoc psychologiczną w okresie okołoporodowym