Verbi Valor

Krytyka mnie nie dotyka-jak radzić sobie z trudnymi komunikatami i empatycznie na nie odpowiadać?
Podczas warsztatów zbadaliśmy  jak sposób komunikowania się i język, jakiego używamy może wpływać na innych. Sprawdzimy, czy intencje, które kryją się pod naszymi komunikatami wywierają taki wpływ, jaki chcemy oraz dowiemy się i poćwiczymy, jak reagować na trudne komunikaty w inny sposób niż unikanie czy odpowiadanie agresją. Porozmawiamy również o tym,  jak wyrażać niewygodne emocje (np. złość), kiedy nasze granice są naruszane,  w nieraniący i jasny sposób. W warstwie merytorycznej warsztatu oprzemy się o Porozumienie bez Przemocy, skorzystamy także z podpowiedzi ekspertów w zakresie komunikacji (J. Steward, T. Gordon) oraz podpowiedzi neuronauki (D. Siegel).
Verbi Valor Inspiratorium: Bliskość i współpraca, czyli jak budować silne fundamenty w związku? 31.05.2023
Warsztaty poprowadziła Joanna Walczak, psycholożka oraz certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Zakres tematyczny warsztatów obejmował: zidentyfikowanie przeszkód w budowaniu bliskości oraz opracowywanie strategii ich przezwyciężenia. Praktykowanie i wzmacnianie więzi poprzez dotyk, eksplorując nowe formy intymności. Ponadto stwarzanie indywidualnych planów aktywności, które będą sprzyjać zacieśnianiu partnerskiej relacji. Uczestnicy poznali także techniki redukcji stresu, które można praktykować wspólnie z partnerem, aby zwiększyć poczucie bliskości,
Verbi Valor Inspiratorium: Bliskość i współpraca, czyli jak budować silne fundamenty w związku? 24.05.2023
Warsztaty poprowadziła Joanna Walczak, psycholożka oraz certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Zakres tematyczny warsztatów obejmował: zidentyfikowanie przeszkód w budowaniu bliskości oraz opracowywanie strategii ich przezwyciężenia. Praktykowanie i wzmacnianie więzi poprzez dotyk, eksplorując nowe formy intymności. Ponadto stwarzanie indywidualnych planów aktywności, które będą sprzyjać zacieśnianiu partnerskiej relacji. Uczestnicy poznali także techniki redukcji stresu, które można praktykować wspólnie z partnerem, aby zwiększyć poczucie bliskości,
Verbi Valor Inspiratorium: Jak zamienić kłótnię w konstruktywny dialog? 17.05.2023
Warsztaty poprowadziła Elżbieta Cwynar-Budzińska - psycholożka, trenerka, psychoterapeutka. Od 15 lat podnosi efektywności pracy zespołów poprzez poprawę komunikacji, rozwiązywanie konfliktów i przygotowanie liderów. Zakres tematyczny warsztatów dotyczył szeroko rozumianych emocji a także tego, co nam przeszkadza w relacji i jak unikać eskalacji w trudnych rozmowach, jakie są style rozwiązywania konfliktów, co robić, gdy emocje biorą górę w rozmowie, wiedzieć, jak się dobrze pogodzić po kłótni.
Verbi Valor Inspiratorium: Jak zamienić kłótnię w konstruktywny dialog? 10.05.2023
Zakres tematyczny który był podejmowany na warsztatach dotyczył szeroko rozumianych emocji a także tego, co nam przeszkadza w relacji i jak unikać eskalacji w trudnych rozmowach, jakie są style rozwiązywania konfliktów, co robić, gdy emocje biorą górę w rozmowie, wiedzieć, jak się dobrze pogodzić po kłótni.