Powrót do strony Verbi Valor
13 grudnia 2023


Jak rozwiązywać konflikty w rodzinie, szkole i społeczności - granice interpersonalne 07.12.2023

Zakres tematyczny tego warsztatu obejmował treści: Czym są bezpieczne granice interpersonalne? Jak uczyć uczniów stawiania i akceptowania granic w relacjach? Jak przekonać rodziców do budowania spójnego ze szkołą systemu wychowawczego?

Projekt zrealziowanp z funduszu Ministerstwa Sprawiedliwości 

Jak rozwiązywać konflikty w rodzinie, szkole i społeczności - granice interpersonalne 07.12.2023