Webinaria

Seminarium: "Wsparcie dzieci zagrożonych wykluczeniem w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnej" Śmigno 19.11.2020"
Seminarium dla nauczycieli poprowadził Andrzej Barwacz. Tematyka związana była z poszukiwaniem rożnych form wsparcia dla dzieci, które mogą być zagrożone wykluczeniem związanym z technologią informacyjną.
"Działania szkoły, które nie wykluczają a wspierają rozwój dziecka", Wola Rzędzińska 16.11.2020
Uczestnikami tego seminarium byli nauczyciele i wychowawcy, którzy poznali różne metody i działania związane takimi działaniami szkoły, które nie wykluczają a wspierają rozwój dziecka. Seminarium zostało przygotowane i poprowdzone przez Agnieszkę Ewald.
"Przeciwdziałanie wykluczeniu poprzez aktywność sportową i współzawodnictwo" Lisia Góra, 12.11.2020
Wykluczenie społeczne jest trudnym tematem, które można rozpatrywać wielotorowo. Uczestnicy tego spotkania zapoznali się z przeciwdziałaniem temu zjawisku poprzez aktywność fizyczną i współzawodnictwo. Jak podkreśla prowadzący: "Aktywność fizyczna jest jednym z podstawowych elementów kompleksowego leczenia otyłości, wielu zaburzeń oraz wielu problemów zdrowotnych. Systematyczne uprawianie ćwiczeń fizycznych, poprzez zwiększenie wydatku energetycznego, sprzyja nie tylko obniżeniu masy ciała, ale także wywołuje wiele innych korzystnych zmian w organizmie człowieka, na przykład wzrost masy mięśniowej i kostnej, poprawę tolerancji glukozy i profilu lipidów, obniżenie spoczynkowego i wysiłkowego ciśnienia tętniczego krwi oraz częstości rytmu serca, poprawę ogólnego samopoczucia i zdrowia psychicznego. Zalecenie aktywności fizycznej powinno dotyczyć zarówno zwiększenia podstawowej aktywności fizycznej w ramach codziennych zajęć, jak   i wykonania planowanych ćwiczeń fizycznych o średniej intensywności, co najmniej przez kilka minut dziennie w czasie wolnym, w miarę możliwości codziennie. Nawet spacer będzie solidnym rozwiązaniem oraz działaniem profilaktycznym. Przeciwdziałanie wykluczeniu to działania mające na celu zwiększenie zakresu i form wsparcia dla grup narażonych na ryzyko wykluczenia społecznego oraz włącznie tych grup do współdecydowania o potrzebnych formach i metodach pomocy. Działań wspieranych poprzez aktywność sportową i zdrowy tryb życia może być wiele. To od nas samych zależy w jakim stopniu ustosunkujemy się do nich"
"Przeciwdziałanie wykluczeniu w środowisku szkolnym dzieci i młodzieży" - Rzemień, 09.11.2020
Nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Rzemieniu odbyli szkolenie o przeciwdziałaniu wykluczeniu w środowisku szkolnym dzieci i młodzieży. Celem szkolenia było wykorzystanie przez pracowników szkoły zdobytej wiedzy w pracy z uczniami, zwiększenie świadomości zjawisk i procesów, które determinują różne działania i mają wpływ na wzajemne relacje. Doskonalenie umiejętności planowania i realizowania przedsięwzięć lub projektów z zakresu przeciwdziałania wykluczeniu i przemocy w swojej placówce.
Seminarium: "Przeciwdziałanie wykluczeniu dziecka" Kraków 04.11.2020
Spotkanie zgromadziło nauczycieli ze Szkoły Podstawowej Nr 137. Uczestniczyli oni w seminarium, które poprowadził Tomasz Wojciechowski.