Powrót do strony Konferencje 2021
28 marca 2021


22.03.2021 "Pozytywna dyscyplina"

Podczas 2-godzinnej konferencji prowadzące: Sylwia Anderson - Hanney oraz Anna Moszko - Wawer zaprezentowały wyniki najnowszych badań, podczas których badacze obserwowali dzieci przez całe ich dzieciństwo, a potem sprawdzali, na jakich ludzi wyrosły dzieci w zależności od tego, jakimi metodami były wychowywane. Zostały również zaprezentowane proste, skuteczne narzędzia i techniki wychowawcze dla rodziców i nauczycieli, które, opierając się na szacunku i empatii, będą wspierały rozwój samodyscypliny, odpowiedzialności i samodzielności w Twoich dzieci.

Konferencja była  prowadzona przez:

👩‍🏫 SylwieAnderson-Hanney - prekursorka i trenerka Pozytywnej Dyscypliny, pełni funkcję international advisor z ramienia światowej organizacji Positive Discipline Association, odpowiadając za wdrażanie PD w Polsce.

👩‍🏫 Anne Moszko-Wawer - trenerka, coach kryzysowy, Edukatorka Rodziców i Wczesnego Dzieciństwa, autorka programów szkoleniowych w zakresie budowania odporności psychicznej i psychologii rodzicielstwa.

 

---

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

Konferencja online: "Pozytywna dyscyplina" 22.03.2021"