Powrót do strony Konferencje 2020
10 października 2020


05.10.2020 "Jak zabezpieczyć ucznia przed wykluczeniem? Neurobiologia i dydaktyka"

W Iwkowej odbyła się konferencja z udziałem dr Marek Kaczmarzyka oraz Zbigniewa Ruszaja. Konferencja przeznaczona była dla nauczyciele, pedagogów, wychowawców. Wzięli w niej udział także rodzice oraz doradcy zawodowi.

"Dlaczego młodzież się buntuje w kontekście nauczania zdalnego?" takki panel wygłosił dr Kaczmarzyk.  Zawarł w nim, treści nie tylko związane z nowym modelem edukacji, ale także zwrócił uwagę na świat emocji nastolatka, który niejednokrotnie dla dorosłych stanowi zagadkę. W konferencji  wziął także udział Zbigniew Ruszaj, który w swoim wystąpieniu zdefiniował edukację zdalną, zwracając uwagę na jej sukcesy, ale także związane z nią zagrożenia. 

 

---------------

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

KONFERENCJA: "Jak zabezpieczyć ucznia przed wykluczeniem? Perspektywa neurobiologiczna i dydaktyczna"