Powrót do strony Konferencje 2020
14 listopada 2020


Konferencja online: Wspieranie rodziców i nauczycieli w chronieniu dzieci i młodzieży przed zagrożeniami współczesnego świata, Stalowa Wola - 12.11.2020r.

Konferencja dotyczyła współpracy nauczycieli i rodziców w zakresie chronienia dzieci i młodzieży przed zagrożeniami współczesnego świata. Cenny rad i uwag udzielała mgr Marzena Łata, dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Stalowej Woli, pedagog, logopeda, coach, trener szkoły dla rodziców. Posiadająca certyfikat Szkoły Mediatorów Oświatowych oraz kwalifikacje w zakresie edukacji, rewalidacji i terapii osób ze spektrum autyzmu. Podczas spotkania omówiona została rola rodzica  w kształtowaniu się poczucia własnej wartości u jego dziecka. Zwrócono uwagę na potrzebę wsparcia i akceptacji jako czynnika warunkującego prawidłowy rozwój emocjonalny i społeczny oraz wyjaśniono znaczenie norm, zasad i reguł, dzięki którym człowiek bezpiecznie porusza się w świecie. Stałe i spójne więzi z innymi są podstawą prawidłowego rozwoju i sprzyjają ogólnemu szczęściu człowieka. Bez wątpienia, szczęśliwi ludzie lepiej radzą sobie w sytuacjach trudnych i skuteczniej unikają sytuacji kłopotliwych. Przybliżono również tematykę uzależnień behawioralnych. Środowisko ery cyfrowej sprzyja uzależnieniom bardziej niż jakiekolwiek inne środowiska w całej historii ludzkości. Jeszcze niedawno dominował alkohol, papierosy, narkotyki, natomiast w drugiej dekadzie dwudziestego pierwszego wieku jest Facebook, Instagram, poczta elektroniczna, zakupy w sieci. Są one bardziej efektywne i uzależniające, a przez wiele lat w ogóle niezauważalne. Ostatnia część prelekcji odwoływała się do działań nauczyciela i szkoły w której wszyscy uczniowie mają równe szanse na rozwój.

---

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

Konferencja online: "Wspieranie rodziców i nauczycieli w chronieniu dzieci i młodzieży przed zagrożeniami współczesnego świata: Stalowa Wola, 12.11.2020