Powrót do strony Festiwal filmowy VITAE VALOR - Oblicza wolności
4 grudnia 2021


Spotkanie wolontariuszy przed galą rozpoczęcia festiwalu VV

Wolontariusze wspierają biuro festiwalowe, współpracują z organizatorem i czuwają nad sprawnym przebiegiem każdego wydarzenia. Pełnią dyżury w punkcie informacyjnym udzielając informacji i wspierając pracę pozostałych wolontariuszy. Wolontariusz towarzyszy gościom festiwalu w czasie jego pobytu na festiwalu i pomaga w organizacji jego czasu, logistyki, spotkań i punktualnego przybycia na wydarzenia festiwalowe Obsługa Wydarzeń: Wolontariusz współpracuje z organizatorem w świadczeniu usług niezbędnych przy realizacji poszczególnych wydarzeń np. kontrola biletów, pomoc w obsłudze szatni, kontrola wejść / wyjść, pomoc sceniczna. Promocja Wydarzeń: Wolontariusz uczestniczy w akcjach promocyjnych festiwalu i realizują przydzielone zadania.

---
Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości