Powrót do strony Festiwal filmowy VITAE VALOR - Oblicza wolności
1 grudnia 2021


XI edycja Festiwalu Filmowego Vitae Valor - Oblicza wolności

W grudniu rusza XI Festiwal Filmowy „Vitae Valor” („Wartość Życia”) Hasłem przewodnim i kluczem doboru filmów oraz paneli dyskusyjnych będą różne oblicza wolności. Festiwal odbędzie się w dniach 05 – 12 grudnia 2021 r. Organizatorami są tarnowska Fundacja Alegoria, Stowarzyszenie Kanon, Fundacja Artystyczna PEGAZ oraz Centrum Sztuki Mościce, w którego przestrzeniach odbędą się wszystkie projekcje filmów oraz wydarzenia towarzyszące. Fundament na którym zbudowany jest V I T A E V A L O R, kryje w sobie wartość i życie. To jednocześnie: poszukiwanie i odkrywanie, tego co ważne, mające realny wpływ na naszą codzienność a także dostrzeganie sytuacji oraz relacji, które dotykają każdego człowieka. Twórcy festiwalu nie starają się tworzyć, wielkich metafor i wyszukanego klucza w interpretacji idei samego przedsięwzięcia. Przesłaniem bowiem festiwalu jest realizm dnia codziennego, będący podstawą ludzkiej egzystencji. Realizm, który może przybrać formę buntu, konfliktu, niezrozumiałych postaw, wyborów a także trudnych międzyludzkich relacji. Vitae Valor stawia zatem pytania o ludzką godność, pokazuje różnorodność egzystencji, uczy dialogu a także promuje kulturę spotkania.

W tym roku tematem przewodnim XI edycji festiwalu będą O B L I C Z A  W O L N O Ś C I.  Będziemy poszukiwać, różnych jej wizerunków oraz szukać jej powiązań, związków ze światem artystycznym, literackim a także społeczno – politycznym. Widzowie będą mogli zobaczyć 8 filmów a także uczestniczyć w debatach, które zostały podzielone na cztery bloki tematyczne: wolności w sieci, wolności od/do, wolności ekonomicznej i politycznej jak również twórczej. Gośćmi festiwalu będą miedzy innymi: Adam Woronowicz, Łukasz Maciejewski, Piotr Barszczowski, ks. Andrzej Draguła, Ewa Kiedo, prof. Adam Regiewicz, Maja Bednarska, Monika Przybysz, Michał Kłosowski czy Łukasz Lamża. 

W ramach tegorocznego festiwalu odbędą się również wydarzenia towarzyszące: warsztaty recenzenckie, prowadzone przez krytyka filmowego Łukasza Maciejewskiego spotkanie Tarnowskiego Klubu Dyskusyjnego, którego gościem będzie artysta, zdobywca złotego medalu na florenckim Biennale Piotr Barszczowski. Będzie również możliwość uczestniczenia w Młodzieżowym Dyskusyjnym Klubie Filmowym a także będzie można wziąć udział i wygrać nagrody w otwartym konkursie na najlepszą recenzję festiwalowego filmu.

Warto podkreślić, że XI edycja Festiwalu Filmowego Vitae Valor „Oblicza Wolności” stawia pytania o to, czym jest wolność i jaka jest jej dzisiejsza definicja w tak szybko zmieniającym się świecie. Integralnym pytaniem jest także pytanie o kondycję współczesnego człowieka, który coraz częściej utożsamiany jest z różnym zniewoleniem – nie tylko na płaszczyźnie nałogów.

Pojęcia takie jak smartfonizm, martwica społeczna stają się dzisiaj zaprzeczeniem wolności człowieka. Czy zatem jesteśmy w pełni wolni? Gdzie jest granica bycia człowiekiem wolnym? Czy potrafimy ją wskazać? Co z wolnością polityczną, wolnością słowa, artystycznym wyrazem? Wolność, czyli co? – to pytanie, które jako twórcy festiwalu chcemy postawić i szukać na nie odpowiedzi podczas trwania całego festiwalu, który odbędzie się w dniach od 05.12. – 12.12.2021 w przestrzeniach Centrum Sztuki Mościce.