Chrystianofobia

Tłumy na Marszu w Obronie Dziedzictwa Św. Jana Pawła II. Bronimy wielkiego autorytetu i Jego świętości. Marsze w całej Polsce.
W dniu 2 kwietnia 2023 minęło 18 lat od śmierci Jana Pawła II – człowieka, który przez swoje życie i pontyfikat wskazywał ludziom drogę do Boga, człowieka, który przez niemal trzy dekady był dla Nas liderem duchowym, w tym liderem walki o wolną Polskę. W związku z tą rocznicą Stowarzyszenie Tarnów Pierwsze Niepodległe zorganizowało marsz w obronie Jego dziedzictwa, które w ostatnim czasie stanowi przedmiot krytyki, hejtu, licznych zarzutów, opartych często na niewiarygodnych przesłankach. Jak podkreśla stowarzyszenie w organizację marszu włączyło się wiele osób oraz instytucji. W szczytowym momencie w marszu uczestniczyło około 4000 osób. Wspólnie przeszliśmy ulicami Tarnowa aż pod pomnik Jana Pawła II na Placu Katedralnym, po drodze śpiewając „Barkę” oraz wysłuchując przemówień naszego Ojca Świętego. Warto dodać, że podobne marsze w obronie świętości Jana Pawła II odbywały się w miastach w całej Polsce.
W poszukiwaniu sensu i odwagi świadczenia o swojej wierze, czyli otwarte spotkania z cyklu Alpha
Projekt Busolą nie tylko inspiruje do wszelkich działań, które mają na celu budowanie takiego społeczeństwa, które z jednej strony jest otwarte i tolerancyjne dla innych racji, ale także budowanie takiego społeczeństwa, które chroni swoje wartości i jest w stanie o nie się upomnieć. Dlatego organizatorzy zapraszają na bezpłatne spotkania kursu Alpha w restauracji Bombay Music przy ulicy Krakowskiej 11a w Tarnowie będą się odbywały od poniedziałku 6 marca o godzinie 19. Są skierowane do osób od 24 do 42 roku życia. Organizatorzy proszą o to żeby zgłosić chęć uczestnictwa w tych spotkaniach np. poprzez maila tarnow@alphapolska.org lub numer telefonu: 727 938 351Natomiast do nieco młodszych uczestników jest skierowana Alpha, która jest organizowana w Duszpasterstwie Akademickim "Tratwa" i startuje w czwartek 9 marca. Jak podkreśla koordynator tego spotkania Paweł Knapik dzisiaj chrześcijanin to człowiek otwarty na inne racje, ale też taki, który jest świadkiem w świecie, który coraz częściej odrzuca wartości chrześcijańskie.
Sejm nie zgodził się na odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu "W obronie chrześcijan"
W dniu 14 grudnia 2022 w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu "W obronie chrześcijan" Sejm nie zgodził się na jego odrzucenie. Jak informuje na swoich stronach gazetaprawna.pl podczas pierwszego czytania pełnomocnik komitetu inicjatywy ustawodawczej Mateusz Wagemann mówił, że projekt "zakłada przepisy chroniące wolność religijną wobec wszystkich kościołów i związków wyznaniowych legalnie funkcjonujących w Polsce, nie jest to projekt o charakterze dyskryminującym". Dodał, że "państwo ma obowiązek zapewnić, aby wspólnoty religijne i ich członkowie mogli w spokoju korzystać z gwarantowanych praw i wolności" i "muszą istnieć instrumenty", które tę wolność chronią.
Złożenie obywatelskiego projektu przepisów w obronie chrześcijan
W dniu 04.10.2022 nastąpiło złożenie obywatelskiego projektu przepisów w obronie chrześcijan. Pod projektem podpisało się ponad 400.000 osób. Proponowane zmiany przepisów mają gwarantować realną ochronę wolności sumienia. Projekt ma na celu zwiększenie odpowiedzialności karnej za profanacje, czy zakłócanie obrzędów religijnych.
Tarnów włącza się w akcję "W obronie chrześcijan"
W całej Polsce trwa akcja zbierania podpisów pod obywatelskim projektem zmian w Kodeksie Karnym. Proponowane zmiany przepisów mają gwarantować realną ochronę wolności sumienia. Projekt ma na celu zwiększenie odpowiedzialności karnej za profanacje, czy zakłócanie obrzędów religijnych. W Tarnowie do akcji zbierania i propagowania tej inicjatywy włączyło się stowarzyszenie Tarnów Pierwsze Niepodległe. Czlonkowie i sympatyce przeprowadzili akcję zbiórki podpisów. Zachęcamy i wspieramy!