Powrót do strony Chrystianofobia
5 października 2022


Złożenie obywatelskiego projektu przepisów w obronie chrześcijan

W dniu 04.10.2022 nastąpiło złożenie obywatelskiego projektu przepisów w obronie chrześcijan. Pod projektem podpisało się ponad 400.000 osób. Proponowane zmiany przepisów mają gwarantować realną ochronę wolności sumienia. Projekt ma na celu zwiększenie odpowiedzialności karnej za profanacje, czy zakłócanie obrzędów religijnych.

Foto: FB/wobroniechrześcijan