Powrót do strony Chrystianofobia
20 grudnia 2022


Sejm nie zgodził się na odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu "W obronie chrześcijan"

W dniu 14 grudnia 2022 w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu "W obronie chrześcijan" Sejm nie zgodził się na jego odrzucenie. Jak informuje na swoich stronach gazetaprawna.pl podczas pierwszego czytania pełnomocnik komitetu inicjatywy ustawodawczej Mateusz Wagemann mówił, że projekt "zakłada przepisy chroniące wolność religijną wobec wszystkich kościołów i związków wyznaniowych legalnie funkcjonujących w Polsce, nie jest to projekt o charakterze dyskryminującym". Dodał, że "państwo ma obowiązek zapewnić, aby wspólnoty religijne i ich członkowie mogli w spokoju korzystać z gwarantowanych praw i wolności" i "muszą istnieć instrumenty", które tę wolność chronią.