Powrót do strony Gdzie szukać pomocy?
18 listopada 2020


Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", działające na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Telefon dla ofiar przemocy w rodzinie - 800 120 002 (bezpłatny i czynny całodobowo przez 7 dni w tygodniu) Konsultacje prawne - poniedziałek i wtorek w godz. 17:00 - 21:00 Tel. 22 666 28 50, środa w godz. 18:00 - 22:00, Tel. 800 120 002 Porady e-mailowe: niebieskalinia@niebieskalinia.info Konsultacje z wykorzystaniem komunikatora Skype (także dla osób posługujących się językiem migowym) - poniedziałek w godz. 13:00 - 15:00 Strona internetowa: www.niebieskalinia.info