Powrót do strony Podcasty
30 czerwca 2023


#5 Budujemy Szkolne Akademie Rodzica (SARsy)

Szkolne Akademie Rodzica, czyli miejsce twórczego rozwijania kompetencji rodzicielskich czy to szansa na lepsze zrozumienie swojego dziecka i zaproszenie do współpracy na linii nauczyciel/szkoła rodzic?