Powrót do strony Podcasty
14 maja 2023


#2 Dialogi wychowawcze: Smartfica, czyli dlaczego mojego dziecko mnie nie słyszy?

Kolejny odcinek dotyczy zjawiska smartficy, czyli zatrzymamy się nad faktem korzystania przez nastolatków z telefonów komórkowych i życia w innej rzeczywistości? Czy możemy smartficy powiedzieć: Nie?