Powrót do strony Media o Busoli
29 grudnia 2020


Poranek "Siódma9" - Chcemy przeciwdziałać przestępczości poprzez afirmację życia

„Pogubieni rodzice to pogubione dzieci, a pogubiona rodzina to pogubione społeczeństwo” – powiedział w Poranku „Siódma9” Marcin Lewandowski (Fundacja Alegoria). „Projekt Busol@ organizowany jest przez Fundację Alegoria. Ma on pomagać we wskazaniu dobrej drogi w życiu. Często, kiedy mówimy o człowieku uwikłanym w przestępczość, w łamanie norm życia społecznego to okazuje się, że gdzieś po drodze wcześniej się zagubił. (...) Nasz projekt stara się przeciwdziałać przestępczości poprzez afirmację życia” – powiedział Marcin Lewandowski Czytaj i słuchaj całość: