Powrót do strony Konferencje 2022
3 listopada 2022


Konferencja: "Odpowiedzialność za Kościół - apostolstwo świeckich" 24.10.2022

Treść konferencji zwraca szczególną uwagę na rolę i zaangażowanie osób świeckich w Kościele. Podczas jej trwania uczestnicy mogli wysłuchać dwóch wykładów: prof. Teresa Grabińska : Odpowiedzialność za Kościół - apostolstwo świeckich na podstawie życia bł. Natalii Tułasiewicz, patronki nauczycieli. Prelegentka skupiła się w swoim wystąpieniu na doświadczeniu moralności w świecie i odkrywaniu sensu życia a także roli szczęścia w pokonywaniu trudności i doskonaleniu się; szczęście rozpatrywane jako źródło procesu tworzenia i obcowania ze sztuką. Drugi wykład został zaprezentowany przez ks. Łukasz Niepsuj: Zaufanie jako podstawa budowania relacji między strukturami kościelnymi i świeckimi. W swoim wystąpieniu prelegent zwrócił uwagę na potrzeby świeckich, którzy są obecni w Kościele a także można było usłyszeć o zaufaniu jako fundamencie relacji oraz roli świeckich w budowaniu relacji ze strukturami Kościoła.

 

Prelegenci konferencji: "Odpowiedzialność za Kościół - apostolstwo świeckich"

Teresa Grabińska

Dr hab., prof. akademicki. Autorka ponad 350prac naukowych, publikowanych w Polsce i za granicą, poświęconych fizyce, filozofii i sekuritologii. Wśród publikacji znajduje się 12 monografii autorskich i 27 monografii zbiorowych pod jej naukową redakcją albo współredakcją.

Łukasz Niepsuj - Pontificia Università Della Santa Croce, Roma

kapłan diecezji tarnowskiej. W latach 2008–2014 odbył studia teologiczne na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie. W 2015 roku podjął studia licencjacko-doktoranckie na Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie. W 2017 roku uzyskał tytuł licencjata z teologii moralnej.

 

---

Projekt współfinansowany z Fundusz Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Konferencja 24.10.2022 "Odpowiedzialność za Kościół - apostolstwo świeckich"