Festiwal filmowy VITAE VALOR - Oblicza konfliktu

W Tarnowie w dniach od 11-17 grudnia 2020r. odbędzie się X Festiwal Filmowy VITAE VALOR. W programie przewidziano projekcje filmów, panele dyskusyjne oraz wystawę plakatów filmowych.
Festiwal Filmowy "Vitae Valor" („Wartość Życia”) to unikalny w skali kraju projekt o zasięgu ogólnopolskim, cieszący się uznaniem od pierwszych jego edycji, czego dowodem była jego nominacja do prestiżowej nagrody "Paszporty Polityki" w styczniu 2001. Po kilkuletniej przerwie festiwal powraca do ogólnopolskiego kalendarza imprez filmowych prezentując wybitne dzieła filmowe, których treścią i przesłaniem jest podkreślenie znaczenia ludzkiej egzystencji jako wartości opartej na fundamentach moralnych, etycznych, duchowych i metafizycznych