Powrót do strony Chrystianofobia
5 stycznia 2022


Trzy miesiące aresztu tymczasowego za malowanie haseł na kościele

Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia zdecydował o zastosowaniu trzymiesięcznego aresztu tymczasowego wobec mężczyzny podejrzanego o zniszczenie elewacji kościoła św. Krzyża w Warszawie. Areszt tymczasowy został zastosowany ze względu na zniszczenie elewacji kościoła m.in. napisam: "świeckie państwo" czy "PiS won". Jak podaje jednak organizacja Szpila, sąd w uzasadnieniu decyzji wskazał, że środek zapobiegawczy mógł być zastosowany, ponieważ doszło do zniszczeń na znaczną kwotę, ale zasugerowano także, że mogło zostać popełnione przestępstwo z art. 196 Kodeksu karnego, czyli obraza uczuć religijnych.

Info: https://www.rp.pl/prawo-karne/art19249791-trzy-miesiace-aresztu-tymczasowego-za-malowanie-hasel-na-kosciele?fbclid=IwAR1xvs3EuhB_Og094c22J2U8aRrX5Am_5SQZ4M2NmpwUzRDZfP3QP-B97EM